Esport a les platges

L’Ajuntament de Barcelona aprova un decret pel qual s’estableixen les mesures de regulació i d’ordenació de l’ús esportiu de les platges de Barcelona com a desenvolupament de les mesures previstes en el projecte Pavelló Blau.

Les platges de Barcelona, com a espai social d’esbarjo i per a la pràctica de l’esport, ofereixen múltiples serveis ecosistèmics beneficiosos per a la salut física i mental de la població, alhora que són un element de protecció costanera fonamental en un context d’emergència climàtica.

Entre els usos que es fan de les platges, hi destaca l’ús esportiu que és, sens dubte, un dels usos més freqüents i que mostra una tendència a l’alça en els últims anys. No obstant això, aquest increment de l’ús del litoral contrasta amb la disminució de la superfície disponible de platja, de manera que és necessari planificar de manera endreçada i amb perspectiva de gènere l’ús intensiu esportiu que es genera al litoral per garantir el desenvolupament correcte i la compatibilitat amb la resta d’usos presents per mitjà d’aquest decret.

El decret regula les diverses activitats esportives, la documentació necessària i delimita els requisits per a la seva pràctica, diferenciant entre les temporades de bany baixa, mitjana i alta.

Persones practicant surf

Pràctica del surf

Està permesa la pràctica del surf a les platges de Barcelona, tot i que durant la temporada de bany mitjana i alta, s’ha de fer fora de la zona de bany exclusiva dels banyistes delimitada amb boies. La pràctica del kitesurf està prohibida a les platges de Barcelona de l’1 de juny al 30 de setembre a les zones de bany.

Un home pesca a la platja

Pesca

L’activitat de pesca es pot realitzar a totes les platges durant tot l’any, però durant la temporada alta de bany hi ha una limitació horària.

Nois jugant a Volei

Activitats lliures no organitzades

Les activitats lliures no organitzades es poden fer durant tot l’any, però en la temporada alta i mitjana només es poden practicar als espais habilitats.

Un grup de persones fan un triatló

Activitats esportives organitzades sense ànim de lucre

Són les activitats esportives que es fan a la sorra organitzades per esportistes federats o federades o entitats inscrites al registre de federacions o al cens d’organitzadores o organitzadors d’activitats esportives i les activitats relacionades amb esdeveniments internacionals o d’interès de ciutat.

Dones fent yoga a la platja

Activitats esportives organitzades amb ànim de lucre

Són les activitats esportives que es fan a la sorra organitzades per persones físiques o jurídiques que suposin un aprofitament comú especial o privatiu de les platges en benefici propi.