Platges sense fum

Les platges sense fum a Barcelona

Barcelona afavoreix la disponibilitat d’espais de lleure lliures de fum, per protegir el medi ambient, per preservar la convivència i per promoure la protecció de la salut, amb la prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona, excepte a les guinguetes i el passeig.

Recordeu: les burilles, ben apagades, van al contenidor gris.

Una platja sense fum és una platja on no es permet fumar a la zona de sorra ni al mar.

El 22 de juliol s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança de l’ús de les vies i els espais públics, que declara com a espais lliures de fum totes les platges de la ciutat i a aquest efecte estableix la prohibició del consum de productes del tabac i la utilització de dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina en aquests espais. L’entrada en vigor d’aquesta modificació serà l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. BOPB.

Aquesta prohibició es fonamenta en la protecció del medi ambient i el dret de la ciutadania a gaudir d’un espai públic net, lliure de fum i de burilles, la preservació de la convivència ciutadana i la protecció de la salut de les persones, particularment de les més vulnerables.

Aquesta iniciativa, impulsada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), es va iniciar l’estiu del 2021 amb una prova pilot a les platges de Sant Miquel, del Somorrostro, de la Nova Icària i de la Nova Mar Bella, amb una valoració satisfactòria de més de 8 punts sobre 10.

Platges sense fum a Barcelona 2022

La iniciativa de platges sense fum, durant la temporada 2022, va tenir una alta acceptació entre la ciutadania, ja que el 99% de les persones usuàries no han fumat aquest estiu a la platja. A més, el grau de satisfacció amb la iniciativa ha estat elevat, amb una mitjana de 8 sobre 10.

El residu burilla, però, es manté present a les platges. Les persones usuàries han manifestat en un 72% que han vist burilles que s’han concentrat principalment al costat del passeig i de les infraestructures, molt probablement a causa del desplaçament de les persones fumant fora de la sorra i a l’ús nocturn de les platges. Cal recordar que les burilles, ben apagades, van al contenidor gris.

Per a què les platges sense fum?

Per a la protecció del medi ambient

El consum de tabac és un problema ambiental, atès que cada any uns cinc bilions de burilles acaben al medi marí, on alliberen contaminants metàl·lics que provoquen alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i, consegüentment, a causa de la seva ingesta, en l’ésser humà. A més, les burilles tarden una dècada a degradar-se.

Les platges sense fum a Barcelona

Barcelona afavoreix la disponibilitat d’espais de lleure lliures de fum, per protegir el medi ambient, per preservar la convivència i per promoure la protecció de la salut, amb la prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona, excepte a les guinguetes i el passeig.

Recordeu: les burilles, ben apagades, van al contenidor gris.