Platges sense fum

Les platges sense fum a Barcelona

Barcelona afavoreix la disponibilitat d’espais de lleure lliures de fum, per protegir el medi ambient, per preservar la convivència i per promoure la protecció de la salut, amb la prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona, excepte a les guinguetes i el passeig.

Recordeu: les burilles, ben apagades, van al contenidor gris.

Una platja sense fum és una platja on no es permet fumar a la zona de sorra ni al mar.

El 22 de juliol s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança de l’ús de les vies i els espais públics, que declara com a espais lliures de fum totes les platges de la ciutat i a aquest efecte estableix la prohibició del consum de productes del tabac i la utilització de dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina en aquests espais. L’entrada en vigor d’aquesta modificació serà l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. BOPB.

Aquesta prohibició es fonamenta en la protecció del medi ambient i el dret de la ciutadania a gaudir d’un espai públic net, lliure de fum i de burilles, la preservació de la convivència ciutadana i la protecció de la salut de les persones, particularment de les més vulnerables.

Platges sense fum a Barcelona (prova pilot 2021)

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) van impulsar la prova pilot de platges sense fum en quatre platges de Barcelona entre el 29 de maig i el 12 de setembre de 2021. L’Ajuntament va tramitar un decret d’alcaldia per dur a terme la prova pilot a les platges de Sant Miquel, del Somorrostro, de la Nova Icària i de la Nova Mar Bella, en les quals no es va permetre fumar ni a la zona de sorra ni al mar durant la temporada alta de bany.

La iniciativa es va difondre als mitjans de comunicació i les xarxes socials. Les platges sense fum es van senyalitzar, es va comunicar la iniciativa per megafonia i l’equip d’informació ambiental va informar i explicar els objectius de la iniciativa als usuaris i usuàries de les platges.

L’avaluació es va fer mitjançant observacions estandarditzades i enquestes realitzades per un equip tècnic, i amb jornades de recollida de burilles en les quals van col·laborar entitats i voluntaris.

Els resultats de la prova pilot van mostrar una reducció significativa del percentatge de persones que fumaven a les platges i el nombre de burilles abandonades a la sorra. La iniciativa va rebre una valoració satisfactòria, de més de 8 punts sobre 10, per part dels usuaris i les usuàries de les platges.

Més informació: Resultats de la prova pilot 2021 [PDF]

Per a què les platges sense fum?

Per a la protecció del medi ambient

El consum de tabac és un problema ambiental, atès que cada any uns cinc bilions de burilles acaben al medi marí, on alliberen contaminants metàl·lics que provoquen alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i, consegüentment, a causa de la seva ingesta, en l’ésser humà. A més, les burilles tarden una dècada a degradar-se.

Les platges sense fum a Barcelona

Barcelona afavoreix la disponibilitat d’espais de lleure lliures de fum, per protegir el medi ambient, per preservar la convivència i per promoure la protecció de la salut, amb la prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona, excepte a les guinguetes i el passeig.

Recordeu: les burilles, ben apagades, van al contenidor gris.