Platges sense residus

Residu Zero

Aquest estiu, l’estratègia Residu Zero s’incorpora a les polítiques ambientals de les platges amb l’ús del got reutilitzable que serveixen a les guinguetes.

Molts dels residus que es generen a les platges no són biodegradables i suposen un gran risc per a la flora i la fauna marines i, en conseqüència, per als éssers humans. A la platja, evita els envasos d’un sol ús i utilitza sempre les papereres.

“El millor residu és el que no es genera”

Molts dels residus que es generen a les platges no són biodegradables.

Els plàstics són els més perillosos, ja que es mantenen invariables durant molt de temps i, a més, a conseqüència de l’acció mecànica de les onades i la radiació ultraviolada poden fragmentar-se en fibres microscòpiques, anomenades microplàstics. Aquesta fragmentació facilita la incorporació de substàncies tòxiques a la xarxa tròfica i genera un gran risc per a la flora i la fauna marines i per als éssers humans, que basen la seva dieta en organismes marins exposats a aquesta contaminació.

Per tot això, cal evitar fer servir envasos d’un sol ús i utilitzar sempre les papereres.

Suma't al Residu Zero

L’estratègia Residu Zero, “el millor residu és el que no es genera”, es basa en la prevenció, la reducció de la generació de residus, la reutilització i la recollida selectiva i posa una atenció especial en la matèria orgànica.

L’any 2012, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de prevenció de residus per fomentar la reducció de deixalles a la ciutat, que involucrava tots els agents implicats (ciutadania, empreses, comerços, entitats, associacions i administracions), i poder avançar així cap a una ciutat amb menys residus, més eficient en l’ús dels recursos i amb més internalització dels costos ambientals.

Aquest estiu, l’estratègia Residu Zero s’incorpora a les polítiques ambientals de les platges amb l’ús del got reutilitzable, amb la col·laboració de les guinguetes.

Suma’t a l’estil “zero” seguint aquests passos:

  • Les guinguetes serveixen les begudes per emportar en gots retornables.
  • Pagues 1 € de dipòsit.
  • Les guinguetes et retornen 1 € quan tornes el got.

Per altra banda, volem conèixer la percepció de les barreres i oportunitats dels sistemes de recollida existents per part de la ciutadania en general. Aquesta informació permetrà identificar el sistema (o sistemes) de gestió òptims i proposar mesures tècniques, normatives i econòmiques que es podrien implantar al territori català.

 

Residu Zero

Aquest estiu, l’estratègia Residu Zero s’incorpora a les polítiques ambientals de les platges amb l’ús del got reutilitzable que serveixen a les guinguetes.