Noves actuacions als espais verds de Sants-Montjuïc

Noves actuacions als espais verds de Sants-Montjuïc

14/05/2021 - 18:55

Parcs i jardins. Fins a l'agost a Sants-Montjuïc es plantaran 49 arbres i es renovaran 1.341 metres quadrats de grups de flor.

El pla de manteniment del verd de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins per als propers mesos, entre el maig i l'agost, preveu la plantació de 1.341 metres quadrats de grups de flor d'estiu, amb la renovació de 18.671 unitats a Sants-Montjuïc. També es plantaran 49 arbres als carrers, parcs i jardins d'aquests barris i de la muntanya de Montjuïc.

Si els darrers mesos de 2020 els esforços se centraven a posar la ciutat al dia després de l’alteració causada per l’emergència sanitària, durant el primer quadrimestre de 2021 els plans s’han centrat en actuacions prioritàries de poda d’arbrat, neteja i gestió d’escocells i reforç del manteniment dels espais verds que les escoles fan servir excepcionalment en la crisi sanitària actual.

Seguint amb les mateixes directrius, s’han planificat les actuacions que es duran a terme durant els propers mesos. A tota la ciutat es preveu plantar gairebé 700 arbres i més de 57.160 plantes de flor, una superfície de més de 5.390 m2 que equival al que ocupa la Sagrada Família aproximadament. Aquestes són les actuacions previstes a Sants-Montjuïc:

Poda d’arbres a l’avinguda de Madrid, als carrers de Santa Dorotea i Sant Paulí de Nola (la Font de la Guatlla) i al camí de la Font-trobada (el Poble-sec).

Actuacions en espais verds cedits a les escoles: jardins de Walter Benjamin (Institut Consell de Cent).

Reposició o plantació de grups de flor i vivaces:
• Sants: jardins de Joaquim Domingo.
• La Bordeta: jardins de Magòria.
• La Marina del Prat Vermell: carrer d’Ulldecona.
• El Poble-sec: passeig de Josep Carner.
• Montjuïc: plaça d’Espanya, plaça de Carlos Ibáñez, mirador del Palau Nacional, jardins de Laribal, jardins de Joan Maragall, espai entre les avingudes dels Muntanyans i de l’Estadi, Parc de la Primavera.

Actuacions als escocells: neteja manual o gestió de la vegetació, sembrant-ne o deixant-la créixer.
• La Marina del Prat Vermell: carrer de l’Estany.
• El Poble-sec: passeig de Montjuïc, plaça de les Drassanes, passeig de Josep Carner.
• Montjuïc: carretera de Montjuïc, carrer dels Tarongers, passeig de Miramar.

Retall d’arbusts i tanques arbustives: poda i manteniment de xiprers, pitòspors i retirada d’enfiladisses i herbes invasores.
• La Marina de Port: plaça de Buenaventura Durruti.
• El Poble-sec: jardins de les Hortes de Sant Bertran.
• Montjuïc: avinguda de la Reina Maria Cristina, carrer de la Foixarda, plaça de Sant Jordi, passeig de Jean Forestier, passeig de Santa Madrona, jardins del Teatre Grec, jardins de Laribal, castell de Montjuïc, carretera de Montjuïc, jardins del Mirador de l’Alcalde, plaça de Carlos Ibáñez.

Actuacions de millora general dels espais que ho requereixin: arranjament de paviments tous, ressembra de gespes, desbrossaments, aportacions de terres i encoixinats, etc.
• Sants: jardins d’Elisard Sala, jardins de la Rambla de Sants.
• La Bordeta: rambla de Badal, jardins de Magòria.
• La Font de la Guatlla: Parc de la Font Florida.
• La Marina de Port: plaça d’Ildefons Cerdà, plaça de la Marina de Sants.
• El Poble-sec: mirador del Poble-sec.
• Montjuïc: castell de Montjuïc, mirador del Migdia, Parc de la Primavera, jardins del Teatre Grec, entre les avingudes dels Muntanyans i de l’Estadi.

Parcs i Jardins manté els criteris de gestió ecològica del verd, minimitzant els tractaments fitosanitaris amb la priorització del control biològic i la prevenció, fent la poda menys invasiva i utilitzant adobs orgànics. Alhora es continua avançant en la transformació de certs espais en zones de verd naturalitzat respectant els processos naturals, l’entrada de flora espontània i afavorint-hi la presència de fauna.

Comparteix aquest contingut