Arbres d’interès local

El Catàleg d’arbres d’interès local conté els exemplars d’arbres, palmeres i arbustos més valuosos que hi ha als carrers i als jardins particulars de Barcelona. La inclusió en aquest catàleg n’assegura la conservació i les condicions de desenvolupament i en cap cas es poden eliminar els exemplars.

 

El procediment de catalogació es recull a l’Ordenança del medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada l’any 2011. L’elecció dels exemplars és a càrrec de la Comissió de Catalogació a petició de tècnics de Parcs i Jardins, ciutadania o entitats. La Comissió trasllada la proposta al Consell d’Administració de Parcs i Jardins i, un cop aquest l’aprova, cal que l’aprovi definitivament el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Els elements que es tenen en compte a l’hora d’incloure un arbre dins aquest catàleg són, principalment, la seva raresa, les qualitats estètiques, el valor històric, l’edat i la mida.

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa