• Escultura d'una dona en un parc
  • Llac del parc de la Ciutadella amb una parella en una barca
  • Escultura de pedra de dos àngels i una parella passejant pel parc

Els inicis dels parcs

A Barcelona, la creació d'espais verds públics s'inicia a partir del creixement de la ciutat amb l'enderrocament de les muralles, l'any 1854. Tot i això, el primer espai verd públic de Barcelona data de l'any 1816: el Jardí del General, creat per Francisco de Castaños, capità general del Principat.

Tot i que la jardineria ha existit des de sempre a les ciutats en forma de jardins privats, horts i vivers, l'espai verd públic no apareix com a tal fins després de la revolució industrial.

La necessitat de mà d'obra als nuclis industrials va portar a les ciutats gran quantitat de treballadors, la qual cosa va provocar la progressiva manca d'espai vital. Aquesta massificació va anar acompanyada d'una sanitat insuficient, l'absència total d'higiene i la contaminació produïda per les fàbriques. El concepte de "parc públic", entès com a espai creat i finançat pel govern de la ciutat per al lliure ús dels ciutadans neix, doncs, davant la necessitat d'oxigenar la ciutat per fer-la més saludable i crear espais d'esbarjo i lleure.

Inicis

A Barcelona, la creació d'espais verds públics s'inicia a partir del creixement de la ciutat amb l'enderrocament de les muralles, l'any 1854. Tot i això, el primer espai verd públic de Barcelona data de l'any 1816: el Jardí del General, creat per Francisco de Castaños, capità general del Principat.

Aquest jardí estava situat entre l'actual avinguda Marquès de l'Argentera i la Ciutadella, just davant d'on avui hi ha l'estació de França. Tenia una extensió de 0,4 hectàrees, que van ser ampliades a 0,5 l'any 1840 amb motiu de la visita que va fer a la ciutat la reina Isabel II. Malauradament, aquest espai va desaparèixer l'any 1862, poc abans que s'aconseguissin per a Barcelona els terrenys ocupats per la ciutadella militar per fer-hi un gran parc públic.

L'Exposició de 1888

L'any 1872, el consistori barceloní va aprovar el projecte presentat pel mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre per construir el Parc de la Ciutadella. L'autor va presentar el seu projecte sota el lema "Los jardines son a la ciudad lo que los pulmones al cuerpo humano", fent referència a la manca d'espais verds que patia la Barcelona de l'època. Fontserè va dissenyar un parc de 30 hectàrees que va ser aprofitat, l'any 1888, com a seu de l'Exposició Universal.

D'ençà de la construcció del Parc de la Ciutadella, i a partir de l'inici del segle XX, les zones verdes públiques de Barcelona no van deixar de créixer en extensió i nombre.

Els inicis dels parcs

A Barcelona, la creació d'espais verds públics s'inicia a partir del creixement de la ciutat amb l'enderrocament de les muralles, l'any 1854. Tot i això, el primer espai verd públic de Barcelona data de l'any 1816: el Jardí del General, creat per Francisco de Castaños, capità general del Principat.