Drac Banyut d'Horta - el Carmel

Fitxa tècnica

Descripció

Banyut

Construït el 2012 per membres de la colla