Participa al concurs de cartells de la Festa Major del Carmel!

La Comissió de la Festa Major del Carmel ha convocat el concurs per escollir el cartell de la festa d’enguany.

El premi per a la persona guanyadora serà de 150 € i la data límit per participar al concurs és el dimarts 2 de maig.

El disseny s’ha de lliurar amb un cartell imprès en format DIN A4 i a color, amb un pseudònim al revers i un sobre tancat amb el nom de l’autor, adreça i telèfon. Al disseny hi ha de figurar “Festa Major del Carmel 2023”, “Del 30 de juny al 9 de juliol del 2023”, “Organitza: Comissió de la Festa Major del Carmel” i al peu s’ha de reservar un espai per als diferents logotips.

Tots els detalls de la convocatòria els podeu consultar al cartell adjunt.

Attachments