Participa al concurs de cartells de la Festa Major del Carmel 2024

La Comissió de la Festa Major del Carmel ha convocat el concurs per escollir el cartell de l’edició 2024.

El premi per a la persona guanyadora serà de 150 € i la data límit per participar al concurs és el dijous 2 de maig.

El disseny s’ha de lliurar amb un cartell imprès en format DIN A4 i a color, amb un pseudònim al revers i un sobre tancat amb el nom de l’autor, adreça i telèfon. Al disseny hi ha de figurar “Festa Major del Carmel 2024”, “Del 5 al 14 de juliol del 2024”, “Organitza: Comissió de la Festa Major del Carmel” i al peu s’ha de reservar un espai per als diferents logotips.

Les bases de la convocatòria les podeu consultar aquí.