Noves subvencions per a entitats de cultura popular

La Generalitat de Catalunya treu unes subvencions per a la realització de consultories per a entitats de cultura popular.

Aquestes subvencions estan dirigides a associacions, fundacions i federacions amb seu social a Catalunya i que pertanyin a l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 al 31 de març, fins a les 14 h.