Barcelona fa un pas endavant per incorporar les demandes de la ciutadania pel que fa a les accions necessàries per fer front a l’emergència climàtica, i posa en marxa l’Assemblea Ciutadana pel Clima, en format d’assemblea deliberativa ciutadana.

En aquesta assemblea, ciutadans i ciutadanes residents a la ciutat, escollits de manera aleatòria, mantenint la representativitat social i territorial, debaten de manera presencial les mesures necessàries per fer front a l’emergència climàtica.

L'Assemblea Ciutadana pel Clima és un procés deliberatiu de 100 persones entre els 16 i els 75 anys per debatre la situació d’emergència climàtica a la ciutat i concretar les recomanacions per millorar-la, donant resposta a la pregunta “Què podem fer per fer front a l’emergència climàtica?”

Antecedents:

Objectius

Aquesta assemblea deliberativa té la finalitat de debatre la situació d’emergència climàtica a Barcelona i concretar accions i solucions necessàries en alguns temes escollits per les persones participants per afrontar-la.

L’Assemblea Ciutadana pel Clima aborda l’emergència climàtica per al conjunt de la ciutat de Barcelona, tot i que les propostes d’aquesta deliberació poden incloure qüestions limitades a un barri o districte o recomanacions per treballar en un context més ampli sempre en el marc de les competències municipals.

 

Canals de participació

Els canals de participació de l’Assemblea Ciutadana pel Clima són els següents:

  • Debats i sessions presencials deliberatives amb les 100 persones participants (a l’Espai Jove La Fontana).
  • La plataforma de participació digital decidim.barcelona (espai obert a tothom amb informació sobre el procés i espai intern només per als assembleistes).
  • També s’ha creat un correu electrònic per resoldre dubtes: assembleaclima@bcn.cat.

 

Comissió de Seguiment de l’Assemblea

La Comissió de Seguiment de l’Assemblea es forma amb la presència de representants del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, entitats significatives en la lluita contra el canvi climàtic, els grups polítics municipals, la regidoria de Participació, la regidoria d’Emergència Climàtica, els departaments municipals implicats i els mateixos membres de l’Assemblea.

 

Fases del procés i sessions de l’Assemblea

El procés de l’Assemblea Ciutadana pel Clima s’inicia a l’abril amb la selecció de les persones participants i dotze sessions participatives presencials de setembre del 2022 a gener del 2023, amb l’acte de cloenda i lliurament de les recomanacions a l’Alcaldessa i els representants dels grups polítics.

Tota la informació amb les dates i els llocs de les sessions i els actes presencials o digitals s'han publicat a través de la plataforma Decidim.Barcelona i s'ha comunicat mitjançant els canals municipals establerts.

 

Resultats de l’Assemblea

El procés deliberatiu ha finalitzat amb una fase de consens i priorització per obtenir 34 recomanacions concretes i argumentades amb accions per a desenvolupar-les en el marc dels 3 àmbits de treball prèviament escollits de manera consensuada per l’Assemblea Ciutadana pel Clima (energia, mobilitat i infraestructures, consum i residus). 

Document final del procés i les recomanacions elaborades.

 

Vídeo infogràfic amb les recomanacions de l'Assemblea: