L’Ajuntament de Barcelona està compromès a afrontar l’emergència climàtica basant l’acció en el coneixement científic. Amb l’objectiu de compartir més i millor el coneixement, s’ha constituït el Grup d’Expertes i Experts d’Emergència Climàtica de Barcelona com un òrgan de caràcter consultiu amb les funcions següents:

  • Assessorar el Govern municipal i donar-li suport en l’àmbit de l’emergència climàtica.
  • Analitzar polítiques, projectes i accions de l’Ajuntament de Barcelona (Pla d’acció climàtica per l’emergència i altres) i formular propostes de millora.
  • Promoure la transferència de coneixement, posar en valor i donar a conèixer els estudis i treballs.
  • Potenciar les col·laboracions i sinergies entre l’Ajuntament, les universitats, l’acadèmia i la societat civil.
  • Implicar i fer corresponsable el món acadèmic en l’acció climàtica.
  • Acostar la ciència a la ciutadania, promoure l’educació per la sostenibilitat i reforçar la divulgació científica sobre el canvi climàtic a la ciutat.

La composició del Grup d’Expertes i Experts d’Emergència Climàtica de Barcelona és la següent:

Santiago Zabala

Santiago Zabala és un filòsof llicenciat per la Universitat de Torí i per la Universitat Pontifícia Luterana de Roma, on obté el doctorat el 2006. L’any següent és premiat amb la beca d’investigació Humboldt a la Universitat de Postdam. Actualment, és professor investigador a l’ICREA a la Universitat Pompeu Fabra, on ensenya filosofia contemporània i política i supervisa estudiants de doctorat. També és fundador del Centre d’Arxius i Filosofia Vattimo de la UPF.

Josep Peñuelas

Josep Peñuelas és professor d’investigació del CSIC, dirigeix la Unitat d’Ecologia Global CREAF-CSIC. És ecòleg especialitzat en ecologia global, ecofisiologia vegetal, ecologia química, teledetecció i interaccions biosfera-atmosfera. Ha publicat sis llibres d’ecologia i nombrosos articles en revistes i llibres científics, així com nombrosos articles de divulgació. Ha rebut diverses distincions tant d’àmbit nacional com internacional.

Isabelle Anguelovski

Isabelle Anguelovski és una ecòloga política experta en planificació ambiental i urbana. Doctorada en Urbanisme pel MIT, és investigadora de l’ICREA i directora del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), vinculat a l’Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals (ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona), on lidera un equip interdisciplinari d’investigació pioner en qüestions de justícia mediambiental urbana.

Jeroen van den Bergh

Jeroen van den Bergh és un economista ambiental que des de 2007 és professor d’Investigació ICREA a la Universitat Autònoma de Barcelona, i des de 1997 catedràtic d’Economia ambiental a la Universitat Lliure d’Amsterdam. Ha estat subdirector d’investigació del l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la UAB i director de la revista "Environmental Innovation & Societal Transitions".

Marta Guadalupe Rivera Ferre

Marta Guadalupe Rivera Ferre, doctora en Veterinària especialitzada en producció animal i economia agrària, és directora de la Càtedra d’Arqueologia i Sistemes Alimentaris i coordina la línia de recerca “Comunitats sostenibles, innovacions social i territoris” del grup de recerca “Societats, polítiques i comunitats inclusives”. Té un perfil multidisciplinari en l’anàlisi de les interrelacions entre la societat i el medi ambient en els sistemes agroalimentaris.

Carla Lancelotti

Carla Lanceotti és arqueobotànica i arqueòloga especialitzada en ecologia humana en zones de secà, forma part del grup de treball científic de la iniciativa Benestar Planetari de la Universitat Pompeu Fabra. En la seva investigació combina mètodes de ciències de les plantes, etnografia i arqueologia amb anàlisis estadístiques, modelatge i simulació per estudiar les interaccions entre l'ésser humà i el medi ambient, especialment les activitats relacionades amb les plantes.

Núria Teixidó

Núria Teixidó és una investigadora del Laboratoire d’Océanographie de Villefrance amb el premi "Fes que el nostre planeta sigui gran". Anteriorment, va ser científica a la Stazione Zoologica Anton Dohrn, (Itàlia) i una científica visitant a la Hopkins Marine Station (EUA) de la Universitat de Stanford, patrocinada per una Marie H2020 Acció Sklodowska-Curie. Especialista en els efectes del clima sobre els oceans i els seus ecosistemes i els serveis crítics que proporcionen a la gent.

Maria Teresa Sebastià

Maria Teresa Sebastià és professora de botànica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida i responsable de l'Àrea d'Ecologia Vegetal i Botànica Forestal del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La doctora Sebastià ha estat professora visitant a la Harvard University i a la University College de Dublín. Els seus temes de recerca inclouen estudis en la relació sòl-planta en comunitats pastorals, la relació entre biodiversitat i funcionament dels ecosistemes en sistemes agrosilvopastorals, i l'efecte del tipus de gestió sobre les comunitats vegetals en el context del canvi climàtic.

Gara Villalba

Gara Villalba és professora associada del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva llicenciatura és del Massachusetts Institute of Technology (1998) i el seu doctorat de la Universitat de Barcelona (2003), ambdues en enginyeria química. Investiga aspectes tan diversos com avaluar la sostenibilitat de les noves tecnologies que fan ús de metalls no renovables i escassos; quantificar el consum de material, energia i aigua a escala urbana per establir protocols basals de comptabilitat d’emissions de GEH, i optimització i avaluació de residus en energia per millorar la gestió de residus sòlids urbans.

Pep Canadell

Pep Canadell és investigador principal del Centre de Ciències del Clima CSIRO i director executiu del Global Carbon Project (GCP), un consorci mundial de científics sota el paraigua de Future Earth i soci científic del Programa Mundial d’Investigacions Climàtiques. El GCP estudia l’impacte de les activitats humanes en el cicle del carboni i altres cicles biogeoquímics i els seus canvis associats al sistema climàtic. El treball del senyor Canadell se centra a desenvolupar pressupostos australians, regionals i mundials i anàlisis de tendències dels principals gasos d’efecte hivernacle, inclosos el diòxid de carboni, el metà i l’òxid nitrós. També estudia la mida i la vulnerabilitat dels embornals de carboni, les retroalimentacions de carboni-clima i les vies de descarbonització per estabilitzar el clima.

Andreu Escrivà

Andreu Escrivà és llicenciat en Ciències Ambientals, Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució (especialitat en conservació d’ecosistemes), i doctor en Biodiversitat. Divulgador ambiental especialitzat en canvi climàtic, amb col·laboracions habituals als mitjans ambientals, com ara Climática, Àpunt, Carne Cruda, la Revista Mètode, entre altres. Actualment, treballa en projectes ambientals a la Fundació València Clima i Energia.

Xavier Basagaña

Xavier Basagaña és llicenciat en Estadística i doctor en Bioestadística. Actualment és investigador científic a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Entre les seves principals línies de recerca hi ha l'estudi de la relació entre temperatures extremes i salut, i l'estudi de la relació entre contaminació atmosfèrica i salut.

Javier Martín Vide

Javier Martín Vide és un climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i corresponent de la Royal Academy for Overseas Sciences (Bèlgica) i de l'Academia Malagueña de Ciencias. És llicenciat en Ciències Matemàtiques i doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en la recerca de l'anàlisi probabilística de la precipitació, en els riscos climàtics, el clima urbà, la variabilitat i el canvi climàtic, tema del qual és un referent en l'àmbit internacional.

Marta Torres

Marta Torres és experta en política del clima en els sectors públic, privat i acadèmic. Ha exercit com a responsable de l’Àrea de Mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per al Govern de Catalunya. Posteriorment, com a codirectora del programa internacional Mitigation Action Plans and Scenarios (MAPS), gestionat des de la Universitat de Cape Town a Sud-àfrica, va aprofundir en la recerca sobre transicions nacionals en societats descarbonitzades. Des del 2018, treballa per al think tank internacional que va ser clau en el desenvolupament de l’Acord de París (IDDRI) per liderar l’impuls de desenvolupament i recerca associada a les estratègies climàtiques de llarg termini per fer front al canvi climàtic.

Jordi Solé Ollé

Investigador en els camps del clima, el medi ambient, l'ecologia i l'energia. Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona i doctor en Física Aplicada per la Universitat Politècnica de Catalunya. Científic de l'ICM-CSIC i investigador associat del CREAF. La seva recerca se centra en els processos físics a l’oceà, l’ecologia marina i l’anàlisi i la modelització de recursos energètics.

Albert Cuchí

Arquitecte (ETSAB, 1983) i professor titular d'universitat de el Departament de Construccions Arquitectòniques I a l'Escola d'Arquitectura de Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, es dirigeix ​​a la investigació en les relacions entre l'arquitectura i l'exigència de sostenibilitat, tant en la generació d'aquesta nova visió sobre el camp de treball de l'arquitecte com en la generació d'instruments que permetin aplicar-la. És coordinador del Màster Universitari d'Intervenció Sostenible en el Medi Construït de la UPC, i és professor al Màster Universitari Arquitectura, Energia i Medi Ambient, així com en el Màster Universitari en Ciències i Tecnologia de la Sostenibilitat, ambdós de la UPC. És membre de l'agrupació 'Arquitectura i Sostenibilitat' de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i membre fundador de GBC Espanya (Capitulo espanyol de World Green Building Council), i també de el Grup de Treball per a la Rehabilitació GTR.

Esther Izquierdo

Enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d’Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials per la Fundació UPC i PDD (Programa de Desenvolupament de Directius) per l’IESE. És sòcia i directora del departament de Consultoria Energètica i Sostenibilitat de l’empresa Armengol & Ros Consultors i Associats, SLP, i actualment és la presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC).