La Declaració d'Emergència Climàtica és fruit d’un procés de corresponsabilitat i reflexió conjunta dut a terme amb la Taula d’emergència climàtica.

La Taula es va constituir el juliol del 2019 com un grup de treball del Consell de Sostenibilitat, d’acord amb el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament, per definir mesures concretes a desenvolupar per fer front de manera efectiva a l’emergència climàtica. També és l’espai on l’Ajuntament retrà comptes dels avenços i el compliment dels compromisos adquirits.

El procés per elaborar aquesta declaració ha inclòs quatre sessions de treball, on en conjunt hi han participat presencialment més de tres-centes persones representants d’unes dues-centes organitzacions. A més, s’ha posat a disposició la plataforma digital Decidim on s’han produït 130 adhesions a propostes sorgides de les sessions de debat i una seixantena de comentaris.

La ciutadania està compromesa i impulsa el canvi amb l’Ajuntament. Però no n’hi ha prou. Cal involucrar tots els agents, cadascú des de la seva àrea de responsabilitat. Cal la implicació de les altres administracions que actuen en el nostre territori, del sector econòmic, d’altres ciutats, de tots els estats, que han d’augmentar l’ambició dels seus objectius de reducció d’emissions i s’han de posar d’acord amb els instruments i les eines necessàries per assolir-los.  Calen aliances que permetin reduir dràsticament les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i ser més resilients.

Cal facilitar el camí per què cada persona, des de la seva àrea d’intervenció, pugui avançar en la lluita contra la crisi climàtica i fer el que li pertoca. Calen noves normatives, una fiscalitat que integri el cost ambiental, més inversió per revertir el model energètic actual i substituir els combustibles fòssils i les centrals nuclears per energies renovables i de proximitat. Cal coherència política.