Fa anys que Barcelona treballa per combatre i donar resposta als efectes del canvi climàtic.

Per elaborar el Pla Clima 2018-2030 i definir les actuacions que caldrà dur a terme s’ha analitzat la situació actual de la ciutat en sectors i vectors ambientals:

La planificació i gestió de la mobilitat de Barcelona és un àmbit estratègic per reduir els gasos amb efecte d’hivernacle i alhora millorar la qualitat de l’aire i, per tant, la salut dels ciutadans.

Consulta l’informe sencer o el resum

L’impacte del canvi climàtic sobre el verd i la biodiversitat és poc conegut però resulta evident i cal potenciar mesures per a la seva adaptació.

Consulta l’informe sencer o el resum

Barcelona aposta per la transició entre el model actual d’energies fòssils cap a un model majoritari de fonts netes, renovables i que tinguin en compte una generació distribuïda.

Consulta l’informe sencer o el resum

Barcelona evoluciona cap a un model de ciutat centrat en la ciutadania.

Consulta l’informe sencer o el resum

Existeix una concepció integral de tot el cicle de l’aigua, i transversal a tots els actors municipals, com a base de l’anàlisi de la situació actual i la definició de les actuacions que s’han d’implementar per fer front al canvi climàtic.

Consulta l’informe sencer o el resum

El canvi climàtic influeix en els requisits bàsics per a la salut: un aire net, disponibilitat d’aigua potable i aliments suficients i un habitatge segur i suficientment confortable.

Consulta l’informe sencer o el resum

Els efectes del canvi climàtic poden produir canvis en els patrons de consum i la disponibilitat de recursos d’energia, aigua i aliments.

Consulta l’informe sencer o el resum

El canvi climàtic és un repte global que requereix d’accions locals. Per fer-li front és necessari un canvi de paradigma a nivell de la governança de la ciutat.

Consulta l’informe sencer o el resum

La seguretat alimentària molt probablement es veurà afectada pel canvi climàtic, és a dir, la disponibilitat d’aliments (la producció i elcomerç), l’estabilitaten el subministrament dels aliments, i l’accés i l’ús dels aliments.

Consulta l’informe sencer o el resum