Comencen les obres per instal·lar un nou paviment drenant al carril bici del carrer Jordi Girona

29/01/2024 - 15:42 h

S’instal·larà en el carril bici del costat mar del carrer Jordi Girona, entre el carrer John Maynard Keynes i el passeig dels Til·lers.

S’instal·larà en el carril bici del costat mar del carrer Jordi Girona, entre el carrer John Maynard Keynes i el passeig dels Til·lers.

El nou paviment tindrà una longitud de 100 metres i 2 metres d’ample i forma part d’una prova pilot que té com a objectiu estudiar el comportament dels paviments permeables o Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) lineals i avaluar el seu potencial per contribuir a donar resposta als problemes de drenatge urbà.

El material escollit té una capacitat d’infiltració elevada i variable en funció de la càrrega hidràulica. Segons els diferents estudis previs duts a terme per la UPC, aquest tipus de paviment pot arribar a obtenir una reducció potencial de l’escorrentiu superficial d’entre el 44 i el 92%, en funció de la geometria i l’alineació del carrer.

Les seves propietats drenants poden contribuir a reduir el risc d’inundació en els episodis de grans pluges, esdevenint una bona alternativa complementària a les grans actuacions en col·lectors i dipòsits de la ciutat. Alhora, les seves característiques també suposen un guany en seguretat viària, atès que milloren la circulació dels ciclistes al mantenir seca la superfície del ferm en episodis de pluja.

A banda del carril bici també es pavimentaran 10 metres lineals situats davant del gual de l’entrada del pàrquing de la Universitat. Aquest tram queda fora de la circulació lineal del carrer, i únicament tindrà com objectiu comprovar la resistència mecànica d’aquest paviment permeable davant de vehicles pesants.

Resultats del paviment

Per tal de recollir i analitzar els resultats d’aquest paviment es situaran dues arquetes de registre per mesurar cabals i prendre mostres, així com una estació meteorològica el més a prop possible de la zona d’estudi que comptarà amb sensors de temperatura, humitat relativa, velocitat i direcció del vent, connectivitat i emmagatzematge de dades.

La iniciativa s’emmarca dins del projecte europeu MULTICLIMACT (“MULTI-faceted CLIMate adaptation ACTions”) que té l’objectiu de millorar la resiliència, la preparació i la capacitat de resposta de l’entorn construït contra múltiples perills a diverses escales. L’actuació l’impulsa l’Agència Executiva Europea pel Clima, Infraestructura i Medi Ambient (CINEA). L’Ajuntament de Barcelona és un dels 23 socis del projecte, que engloba diferents organitzacions, entitats i empreses privades d’Europa.

Afectacions a la mobilitat

Els treballs s’iniciaran el dilluns 29 de gener. Es començarà per a l’execució de les arquetes de control i per les tasques per implantar una nova distribució d’embornals. Durant aquesta fase, hi hauran ocupacions de la vorera i del carril bici banda mar. Tot i així es mantindrà l’itinerari de vianants amb amplada de pas suficient.

El carril bici quedarà tallat des de la cruïlla del carrer de John Maynard Keynes i les bicicletes es desviaran cap al carril de circulació adjacent. Al pas dels vianants més proper al passeig Til·lers s’haurà de fer una connexió amb el col·lector existent i s’haurà d’envair puntualment la calçada, garantint un carril de circulació per sentit.

En una segona fase es realitzaran els treballs de fressat i estesa de paviment asfàltic en el tram del carril bici on es realitzarà la prova. Durant aquest període es mantindrà el tall del carril bici implantat en la fase anterior i s’ocuparà part del carril de circulació adjacent (0,50 m), però garantint en tot moment el pas de vehicles. Finalment tindran lloc els treballs de l’aglomerat del carril bici i de pintura de la senyalització horitzontal.