Es comencen a reparar els danys ocasionats per la borrasca Gloria

27/02/2020 - 15:02 h

Medi ambient i sostenibilitat. Se sol·licitarà a l’Estat que es declari el litoral de la ciutat zona greument afectada pel temporal.

S’han iniciat les reparacions més urgents dels danys ocasionats entre els dies 20 i 23 de gener per la borrasca Gloria de vent i de mal estat de la mar, valorats en 23,6 milions d’euros. Les zones més afectades són les platges i el mur de protecció del port del Fòrum. L’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà al Govern de l’Estat espanyol que declari el litoral de la ciutat zona greument afectada pel temporal.

El temporal excepcional Gloria va provocar vents de 111 km/h a la bocana del port de Barcelona, amb cops d’entre 70 i 95 km/h. Per primera vegada des que hi ha registres, l’any 1958, l’onatge va superar els 6 metres. Es calcula que els danys generats pel temporal suposen un cost de 23,6 milions d’euros.

El front marítim va ser la zona més afectada pel temporal Gloria. Pel que fa a les nou platges de Barcelona, les del Bogatell, de Llevant i de la Nova Icària van perdre gairebé la meitat de la sorra, i les sis restants en van perdre més d’un terç. Actualment, les platges han recuperat de mitjana un 20% de la sorra. Les platges del Bogatell i de la Mar Bella són les més afectades, amb una pèrdua de sorra del 20 i el 13%, respectivament. Els desperfectes més greus es troben a la duna de la Mar Bella, a la llosa de formigó de l’espigó del Bogatell i en dues lloses de formigó de la Mar Bella. A partir del maig es començaran les tasques de condicionament de les platges per a la temporada estival de bany.

Un altre punt on els danys són importants és el dic de protecció del Parc del Fòrum. Es destinaran 4,6 milions d’euros a reparar-ne el mur. El consistori ha mobilitzat de manera urgent 1,2 milions d’euros per fer actuacions en:

  • Canonades i cablatge elèctric
  • Locals afectats del front marítim
  • Zona dels banys del Fòrum
  • Senyalització de les platges
  • Arranjament del paviment a la platja de la Barceloneta
  • Megafonia i plafons informatius de les platges

Actuacions en l’arbrat

Durant el temporal de vent, 882 arbres van caure o van quedar tombats. Alguns s’han hagut de talar i en d’altres s’estan fent tasques de manteniment. Les actuacions en l’arbrat tenen un cost de 5 milions d’euros. També hi ha hagut afectacions en parcs i jardins i en l’enllumenat, el mobiliari urbà i la xarxa semafòrica.