Escoles + Sostenibles inicia dues propostes pedagògiques més: Descobrim natura i Sumem energies

24/01/2024 - 16:13 h

Si voleu aprofundir en l’estalvi energètic o conèixer la biodiversitat al voltant del centre educatiu, no us perdreu aquestes iniciatives.

Si voleu aprofundir en l’estalvi energètic o conèixer la biodiversitat al voltant del centre educatiu, no us perdreu aquestes iniciatives.

Descobrim natura

Descobrim natura acompanya i dona suport a l’hora d’educar en els valors ecològics i socioculturals relacionats amb els espais verds i la natura urbana, descobrint-los i experimentant-los de manera vivencial

Adreçada a l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària, aquesta microxarxa  busca generar i enfortir els lligams entre aquests espais, les persones que els gestionen i les escoles de Barcelona, considerant aquesta relació com a primordial per promoure la corresponsabilitat en la seva conservació i protecció.

Aquesta proposta consta de 4 fases:

  • Motivació. Recerca sobre com era l’espai verd en el passat.
  • Diagnosi. Activitat de descoberta de l’espai en el present.  
  • Fem propostes. Plantejament de millores de l’espai de cara al futur.
  • Avaluació i compromís. Presentació de les propostes a l’equip tècnic de l’ajuntament i valoració global.

Pròximes sessions formatives de Descobrim natura 

El passat 18 de gener, a la Fàbrica del sol, es va fer la primera sessió per posar en context la proposta en relació amb el Programa de Biodiversitat de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.  
2a sessió: 07/03/2024.
3a sessió: Formació de cloenda – 28/05/2024. 

Si us interessa la proposta, encara us hi podeu apuntar. Cal que empleneu el formulari d’inscripció.

Sumem energies

Sumem energies és una proposta formativa adreçada a l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO que treballa l’eficiència energètica. Durant dos trimestres, el professorat coneix quins dispositius i elements del centre educatiu contribueixen al consum energètic, a partir de la utilització d’instruments de mesura.

Després d’haver rebut la formació, els docents podran compartir els coneixements i aprenentatges adquirits a l’alumnat, motivant-los a aprendre a través de dades del consum elèctric del centre i animant-los a cercar accions per fer un ús més eficient i conscient.

Durant el transcurs dels dos trimestres hi ha tres sessions de formació amb contingut adaptat per als centres que ja han participat en edicions anteriors, o bé és la primera vegada. D’altra banda, els docents tindran acompanyament i assessorament telemàtic per part dels experts en la matèria.  Durant la durada de la microxarxa es proposarà un itinerari de 5 activitats per fer amb l’alumnat seguint les 4 fases de que consta el projecte: 

  • Motivació: Per què ens cal sumar energies?
  • Diagnosi: Com, quan i quanta energia consumim? Com s’interpreten les factures?
  • Passem a l’accióActuar per reduir el consum energètic. 
  • Avaluació: Avaluació de l’aprenentatge adquirit.

Paral·lelament es proposarà una activitat transversal relacionada amb la comunicació i visibilització dels resultats del projecte a la comunitat educativa.

Aquesta proposta està pensada per tenir una estructura flexible i que es pugui adaptar a les necessitats de cada centre.

Pròximes sessions formatives de Sumem energies 

>2a sessió: presentació de nous reptes per a professorat participant edicions anteriors- 29/01/2024
> 3a sessió: lectura de factures d’electricitat  – 04/03/2024.
4a sessió: eficiència energètica – 08/04/2024.

Si us interessa la proposta, encara us hi podeu apuntar. Cal que empleneu el formulari d’inscripció.