La jornada “Fem camí cap al residu zero” mostra algunes de les experiències d’èxit de prevenció de residus que ja són realitat a la nostra ciutat

17/03/2023 - 13:56 h

residu_zero. Jornada "Fem camí cap al residu zero".

El passat 15 de març, el Born Centre de Cultura i Memòria va acollir la jornada “Fem camí cap al residu zero”, on es van compartir algunes de les experiències d’èxit de prevenció de residus que ja són presents a la ciutat per avançar en la transformació de la nostra societat.

De la mà de la periodista Clara Sánchez-Castro Bonfill, mestra de cerimònies i experta en comunicació, davant d’un auditori de més de 120 professionals del sector, va facilitar i agilitzar el desenvolupament de l’acte.

Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, va ser l’encarregat de donar la benvinguda, tot recordant que les competències d’un ajuntament en matèria de prevenció de residus són limitades i, per aquest motiu, cal la col·laboració de les entitats i associacions per continuar avançant cap al residu zero.

A continuació, Carles Salesa, director de Maresme Circular, va presentar una visió 360º de la PxR i Carles Vázquez, director de Neteja i Residus de l’Ajuntament de Barcelona, va presentar el Pla residu zero 2021-2027, que integra l’estratègia Residu zero en la planificació de la gestió de residus a la ciutat, repensant les polítiques de prevenció de residus des d’aquest nou paradigma i amb la intenció de contribuir a mitigar la crisi climàtica.

Les experiències presentades durant la jornada es van dividir en quatre blocs temàtics:

Durant la jornada es va oferir un petit esmorzar d’aliments frescos, de proximitat i recuperats, acompanyat de cafè i infusions ecològiques. La vaixella utilitzada era reutilitzable i es comptava amb papereres de cartró de diferents colors per facilitar la recollida selectiva. Com a recordatori de la jornada es va lliurar als assistents una eina multiusos per ajudar a fer petites reparacions i allargar així la vida útil i no generar residus.

Per acabar, Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya, va donar el missatge final que, avui dia, és impensable fer qualsevol pla d’acció sense tenir en compte la prevenció.

La jornada es va poder seguir pel canal de YouTube de l’Ajuntament de Barcelona i ha assumit la responsabilitat de la seva petjada de carboni, contribuint a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, a través del finançament de projectes de compensació d’emissions de la cartera de Clean CO2. La quantitat de CO2-eq compensada és de 0,22 tCO2-eq pel projecte de compensació: GE TEOBALDO CERAMIC PROJECT. Projecte de canvi de combustible per biomassa.