Nova convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana

10/06/2020 - 12:54 h

Innovació digital. Se subvencionarà fins al 80% dels projectes guanyadors que no superin els 100.000 euros de pressupost i es puguin executar en un any.

Mitjançant la Fundació BIT Habitat es presenta una nova convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana: “La ciutat proactiva. Barcelona: i ara?”. L’objectiu és contribuir a la recuperació de la crisi econòmica i social derivada de la covid-19 a la ciutat.

Els projectes candidats han de donar resposta als dos reptes proposats: impulsar l’economia local i millorar la sostenibilitat i la resiliència urbana.

L’import total de la convocatòria és de 500.000 euros i se subvencionarà fins al 80% dels projectes guanyadors que no superin els 100.000 euros de pressupost i es puguin executar en un màxim d’un any.

La convocatòria ofereix suport financer i tècnic per desenvolupar i executar projectes que generin un canvi urbà amb un retorn social quantificable i adreçats a aconseguir impactes positius i mesurables a Barcelona i per a la ciutadania.

Els col·lectius als quals s’adreça són pimes, universitats, centres d’investigació i innovació, fundacions i cooperatives, societat civil o empreses emergents.

Els projectes s’han d’emmarcar en les àrees prioritàries identificades per a aquest 2020, com l’àrea del comerç de proximitat, l’àrea de treball, educació i cures, l’àrea de cultura i indústries creatives, l’àrea d’hàbits i models de consum, l’àrea de descarbonització urbana i l’àrea d’habitatge i barri.

La presentació de propostes es farà a través del web de la Fundació BIT Habitat i romandrà operativa fins a finals d’aquesta setmana, i es tancarà un mes després de la seva publicació.