Barcelona impulsarà una nova xarxa de calor i fred a l’àmbit de l’Estació de la Sagrera

En la mateixa línia, està prevista la implantació d’un sistema de generació i distribució d’energia centralitzat a tot l’àmbit de La Model que permetrà aportar a tots els edificis calor i fred amb la màxima eficiència.

..
11/04/2023 - 13:47 h

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Sagrera Alta Velocitat impulsaran el desenvolupament d’un nou sistema de climatització centralitzada de calor i fred a l’Estació de la Sagrera i els seus entorns. El projecte inicial, amb una inversió prevista de 21ME, planteja el desplegament d’una xarxa de climatització centralitzada amb la màxima eficiència energètica aprofitant l’aigua freàtica del riu Besòs i l’energia solar. 

La nova xarxa, amb un acord amb ADIF, donarà cobertura a l’estació intermodal de la Sagrera, a tot l’àmbit terciari de la Sagrera i també al sector urbanístic de Prim. L’objectiu és donar cobertura energètica a un total de 920.000 m2 i, en un futur, al nou teixit urbà amb usos veïnals i productius previst en el recinte de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz. 

Proposta d’eficiència energètica 

La nova central suposarà una reducció d’emissions de CO2 anuals equivalent a treure de la circulació uns 19.160 vehicles i un estalvi de consum elèctric de 53.000 MWh/any. Una vegada configurat el projecte inicial, es prepararà l’expedient per tal que aquesta xarxa de calor i fred s’executi, s’operi i es mantingui amb un format de col·laboració publicoprivada.

Les xarxes de climatització urbana s’emmarquen en l’aposta de la ciutat per l’eficiència energètica. Es tracta de sistemes eficients de producció de calor i fred a partir de l’ús de recursos renovables o residuals que representen un 30% d’estalvi energètic respecte als sistemes convencionals individuals, com calderes o aires condicionats. A més, representen avantatges en termes d’espai i soroll. En el cas de la futura xarxa a La Sagrera la producció de calor i fred està prevista mitjançant bombes de calor d’alta eficiència aprofitant l’aigua freàtica del Besòs i de l’energia solar. Un 85% de l’energia necessària de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària pot obtenir-se de forma autogenerada des d’energies renovables i sense impactes al medi ambient.
 
Desenvolupament d’una xarxa de calor i fred a l’àmbit de La Model

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona també projecta una instal·lació de climatització centralitzada a l’àmbit de La Model, amb una inversió prevista de 6,3 milions d’euros. L’actuació s’emmarca en el projecte de transformació de l’antic centre penitenciari en un gran pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample. Es tracta d’un sistema de generació i distribució d’energia centralitzat per aportar fred i calor amb la màxima eficiència i amb una operativa conjunta. El projecte es desenvoluparà per fases i aquesta nova xarxa suposarà un estalvi de 560 MWh/any de consum elèctric i la reducció de 140 Tn/any en emissions de CO2.

Per cobrir les necessitats s’ha projectat un sistema de producció combinada geotèrmia i aerotèrmia. Els dos sistemes treballarien en paral·lel i l’energia tèrmica generada per les dues bombes de calor s’acumularia en uns tancs ubicats a la sala de màquines annexa a l’edifici. Des d’aquests espais tècnics es preveu que s’alimenti tota la xarxa i es generi l’energia necessària per cobrir totes les demandes energètiques de l’àmbit de La Model.

Dos projectes que sumen a la consolidació i desenvolupament de les xarxes de Districlima i Econenergies

La tercera planta de la xarxa de Districlima a Poblenou i la nova planta de fred d’alta eficiència d’Econergies consolidaran i desenvoluparan les Xarxes de Districlima i Ecoenergies amb l’ús de recursos renovables o residuals.  Aquestes xarxes de calor i fred suposaran la reducció de més de 50.000 tones de CO2 anuals, equivalents a treure de la circulació aproximadament uns 87.000 vehicles.