Certificació d'edificis sostenibles

Certificació d'edificis sostenibles

..
03/05/2023 - 13:50 h

El passat mes de març l’edifici d’oficines municipals situat al carrer d’Avinyó número 7 va obtenir la certificació LEED (nivell Certificate) amb el sistema de certificació LEED v4 BO&M: Operació i manteniment d’edificis existent (O&ME). És el primer edifici de la Gerència de Recursos que ha obtingut la certificació LEED.

LEED és un sistema internacional de certificació d’edificis sostenibles, on es valoren diferents indicadors d’estalvi energètic, ús eficient de l’aigua, reducció d’emissions, qualitat interior i reducció de residus, entre altres.

L’edifici d’oficines municipals del carrer d’Avinyó núm. 7 és un edifici amb una superfície de 1.921 m² de planta baixa i 5 plantes pis que va ser construït el 1883 i està  catalogat per Patrimoni arquitectònic, on s’ha conjugat la protecció dels elements arquitectònics amb la implantació de mesures de sostenibilitat. Aquest mateix edifici ja disposa d’altres certificacions com el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya i el distintiu d’edifici amic de la bici. La Direcció de Serveis d’Edificis Municipals ha coordinat l’obtenció d’aquesta certificació amb la col·laboració de tots els seus departaments.

Més informació