El Park Güell renova el certificat Biosphere

..
30/03/2023 - 12:50 h

Park Güell. El Park Güell ha renovat, un any més, el certificat Biosphere, que acredita les bones pràctiques en turisme responsable i sostenible, garantint un equilibri econòmic, sociocultural i mediambiental amb el seu l’entorn.

En aquesta renovació s’ha tingut en compte, entre d’altres, la gestió duta a terme per evitar els efectes nocius de la massificació turística, l’adopció de noves mesures d’eficiència energètica a les instal·lacions i les polítiques que s’han aplicat en matèria d’igualtat de gènere. 

El distintiu Biosphere l’atorga l’Institut de Turisme Responsable, un organisme independent, amb el suport de la UNESCO, que té com a objectiu impulsar accions i programes de desenvolupament sostenibles en l’àmbit turístic.