Més eficiència energètica i estalvi a la xarxa de metro i bus

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en el marc del Pla d’eficiència energètica i estalvi, impulsa diferents projectes d’eficiència energètica a la xarxa de metro i bus, que permetran reduir el consum elèctric en 68 GWh, evitar 122.000 tones d’emissions de diòxid de carboni l’any i assolir un estalvi econòmic estimat de 20 milions d’euros l’any en consum i 7 milions d’euros en terme fix de potència. Alguns dels projectes ja estan en marxa i d’altres s’executaran durant els propers anys.

..
20/09/2022 - 14:35 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

Per aconseguir aquests objectius, destaquen els projectes següents:

  • Optimització de la conducció automàtica: amb els modes econòmics de conducció al metro es permet reduir 27 GWh anuals i evitar l’emissió de 6.993 tones de CO2 l’any. Ja s’aplica a les línies de metro 1, 2, 3, 5, 9 i 10, i es redueix el consum de tracció en un 15%.
  • Recuperació d’energia de frenat (metrocharge): permet recuperar l’energia no aprofitada i que es dissipa en forma de calor en els processos de frenat. Ja està en marxa i es continuarà instal·lant en els propers mesos. S’aconseguirà que el 41% de l’energia de tracció que necessiten els trens sigui energia recuperada per la frenada, es reduirà el consum en 15 GWh l’any i s’evitaran 3.885 tones de CO2 cada any.
  • Migració de l’enllumenat de la xarxa a tecnologia led: s’estalviarà l’emissió de 3.793 tones de CO2 anuals, amb una reducció del consum elèctric de 14,6 GWh. L’any 2023 s’haurà enllestit a totes les estacions.
  • Nou sistema de gestió intel·ligent de la ventilació: ja funciona a tota la xarxa de metro; redueix el consum en 6,2 GWh l’any i estalvia 1.616 tones de CO2 en emissions, a més de millorar el confort. I també a la xarxa de metro hi ha un projecte que generarà energia solar fotovoltaica en cinc bases de manteniment, ZAL, Boixeres, Santa Eulàlia, Sagrera i Funicular, que aconseguirà per a TMB una reducció de 3,5 GWh l’any i evitarà l’emissió de 906 tones de CO2.
  • Generació elèctrica fotovoltaica: pel que fa al bus, la nova cotxera de la Zona Franca disposarà de generació elèctrica fotovoltaica per produir el 22% de l’energia que consumeix la instal·lació, reduint així el consum en 0,6 GWh l’any, amb un estalvi de 169 tones de CO2. En aquesta mateixa cotxera s’implementarà un sistema que farà ús d’energies renovables (biomassa) i recuperarà energies residuals per a la mateixa instal·lació. A la cotxera d’Horta ja està en marxa un sistema de trigeneració que estalvia 0,5 GWh l’any i evita 130 tones de CO2, igual que el sistema de cogeneració a Triangle, que també evita l’emissió de 43 tones de CO2 l’any.

Aquests projectes permetran fer un ús més eficient de l’energia, reduir l’impacte ambiental, recuperar energia residual, millorar el confort dels usuaris, reduir la inversió en noves infraestructures i utilitzar energies renovables.

Aquestes polítiques d’eficiència energètica formen part dels objectius del Pla estratègic de TMB 2025 i estan alineades amb el Pla de responsabilitat social i sostenibilitat de l’organització.