Museu de la Guàrdia Urbana de Barcelona

19 setembre, 2013 | El teu Ajuntament, Insòlit

Barcelona té museus de tota mena. Uns són ciutadans, altres d’àmbit català, uns quants, i no pocs, internacionals. N’hi ha de públics i de privats i cobreixen un ampli ventall de temàtiques: història de la ciutat, història de Catalunya, art, arqueologia, pintura, etnologia, disseny, calçat, xocolata… Montjuïc és una zona de la ciutat amb un gran pes específic en el món de la cultura, amb el MNAC com a un dels grans pols, envoltat d’altres equipaments. Hi ha, però, un museu petit, poc conegut, però força interessant, perquè mostra la història d’un dels cossos més antics de Barcelona, és el Museu de la Guàrdia Urbana.

Aquest museu està situat a la planta baixa de la prefectura del cos, al carrer de la Guàrdia Urbana, 3, on ocupa una sala. És un museu modest però a través del qual es pot conèixer 170 anys d’història de Barcelona, perquè la policia municipal barcelonina es va fundar, amb el nom de Guàrdia Municipal, el 26 d’octubre de 1873, sota el mandat de l’alcalde Josep Bertran Ros. Tot i això, hi ha alguns antecedents que cal tenir en compte. En època medieval, el 1573, Barcelona ja disposava de diversos funcionaris especialitzats a vigilar que es complissin les normatives municipals. Eren els obrers, el mostassà —que vetllava pel bon ús de pesos i mesures i la qualitat dels aliments—, i l’administrador. Uns segles després, entre el 1812 i el 1814, en plena dominació francesa, es va crear la Junta de Policia de Barcelona, amb l’objectiu d’evitar aldarulls amb els invasors, i els anys 1840 i 1841 hi va haver nous intents d’agrupar els diversos cossos que depenien de l’Ajuntament: serenos, guardapasseigs, fanalers, treballadors de brigades, macers i guardians dels dipòsits d’oli per als fanals.

Tot i que el nom oficial del cos era Guàrdia Municipal, també rebia els noms de guardias cívicos i salvaguardas urbanos, i la gent en deia xanxes, una deformació del cognom Sánchez, ja que la majoria de membres del cos eren de fora de Catalunya. L’any 1856 es va crear la Secció Muntada, amb seu als baixos de l’Ajuntament. Aquesta unitat va fer la seva primera sortida el 19 de novembre de 1859 amb motiu de la celebració del sant de la reina Isabel II. Diuen les cròniques de l’època que els uniformes dels guàrdies a cavall van causar una forta sensació en el veïnat.

Al llarg d’aquests 170 anys d’història, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha tingut diversos canvis d’organització i, també, noms diferents. I, paral·lelament, han anat creixent les seves competències. La missió del cos quan es va crear l’any 1853 era la següent: “Si mientras vigilaren las calles o plazas se perturbase el orden o se suscitasen pendencias o escándalos, protegerán a los vecinos pacíficos”. Això mostra l’esperit de servei que té i ha tingut la Guàrdia Urbana des que es va crear.

A mitjan primera dècada del 1910 la Guàrdia Municipal estava desorganitzada i tenia pocs efectius a la via pública, mentre que el parc automobilístic i la circulació a la ciutat creixia amb força. Això va provocar una forta reorganització i la creació d’un nou cos, la Guàrdia Urbana, separat de la Guàrdia Municipal, que tenia la missió de regular el trànsit i “conservar cuidadosamente el estado de los servicios públicos de la zona, dando cuenta immediatamente de cualquier deficiencia o particularidad que observara en el pavimento, faroles, arbolado, aceres, es decir, cuantos servicios hacen referencia a la vía pública”. Amb els anys hi va haver altres canvis organitzatius i de nom, fins a l’actual.

Tota aquesta informació i molta més, amb la història de la Guàrdia Urbana fins a l’actualitat, amb imatges i dibuixos dels primers membres del cos, amb tota mena de documents, com diferents tipus de carnets i credencials, fotografies, els diversos escuts que ha tingut, maniquins amb els uniformes de diferents èpoques, i també el famós salacot que van lluir durant molts anys els urbans de Barcelona i el model de faldilla que usaven les primeres dones que van entrar al cos.

El museu també mostra una de les primeres motos Sanglas de la unitat motoritzada, una moto més moderna i, fins i tot, un cavall, una reproducció, això sí, però de mida natural. I a les vitrines del museu hi ha miniatures dels diversos tipus de cotxes que han prestat servei a la Guàrdia Urbana, un 600 inclòs, i algunes de les armes que s’han utilitzat, com ara pistoles, escopetes o sabres i altres elements, com fanals, ràdios o alcoholímetres. També hi ha una col·lecció de barrets d’altres cossos policials d’arreu del món i un capgròs d’un guàrdia urbà.