Més de cinc segles d’història dels procuradors de tribunals

4 novembre, 2014 | Barcelonins, Insòlit

Els Procuradors dels Tribunals de Justícia són un col·lectiu amb més de cinc-cents anys d’història, tot i que hi ha constància del seu ofici en èpoques anteriors. El seu Col·legi ha cedit la documentació històrica a l’Arxiu Històric de la Ciutat que l’està digitalitzant i la posarà a disposició els estudiosos i del públic.

Fins arribar a l’actual Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Justícia, el col·lectiu ha anat passant per diferents noms: Confraria de Procuradors de Sant Iu, Col·legi de Notaris Procuradors, o Col·legi de Notaris Reials Causídics, però la seva funció ha estat sempre la mateixa, representar les parts en els tribunals de justícia. Tal com explica Monserrat Montal, vocal de Comunicació i Cultura del Col·legi, “el procurador és la persona llicenciada o graduada en dret especialista en el procés judicial, és qui assessora en els tràmits i els terminis per tal que la part a qui representa pugui obtenir el millor resultat possible, mentre que l’advocat és qui prepara l’estratègia per poder guanyar el cas”.

La documentació generada o rebuda per les successives organitzacions corporatives d’aquesta professió és ara cedida en comodat, és a dir en préstec, durant 25 anys prorrogables, a l’Arxiu Històric de la Ciutat que l’està digitalitzant amb l’objectiu de facilitar-ne la consulta, tot preservant els originals. El document més antic que forma part d’aquest fons data de l’any 1349, tot i que no té relació directe amb l’exercici de la professió. El primer document relacionat directament amb el col·lectiu és, segons explica l’historiador Victor Mata, “la petició de poder-se constituir en confraria que l’any 1511, els procuradors, reunits a la Sala Capitular de la Catedral de Barcelona, van adreçar al rei i al Consell de Cent”.

Aquest fons documental s’afegeix als d’altres corporacions i gremis barcelonins que custodia l’Arxiu Històric de la Ciutat, que enriqueix així la documentació que fa referència a tots aquests col·lectius que van ser tant importants en diverses èpoques històriques.

El Col·legi de Procuradors dels Tribunals té al Palau de Justícia una antiga biblioteca i una sala-museu on es conservava fins ara la documentació que s’ha dipositat a l’Arxiu Històric de la Ciutat, després d’un treball de catalogació duta a terme per l’empresa Dos punts documentació i cultura. La sala-museu del Col·legi de Procuradors compta amb diversos objectes relacionats amb la història d’aquest col·lectiu, entre les quals hi ha una toga i un birret, una llibreria d’època i un armari-arxiu, rematat per una senyera i amb la una llegenda gravada on s’hi pot llegir: “Archivo del Colegio de Notarios Reales y Causídicos de la Ciudad de Barcelona”.

En una de les vitrines de la sala hi ha dos saquets, diferents urnes i unes quantes fitxes amb noms gravats. Són els estris utilitzats per a la elecció dels càrrecs representatius del col·lectiu mitjançant el procediment d’insaculació. Es tracta de posar en un sac el nom de les persones que poden optar a un càrrec, el primer nom que es treu és l’elegit. Aquest mateix procediment s’utilitzava per elegir els membres del Consell de Cent fins a la promulgació del Decret de Nova Planta.

Entre la documentació que ara conserva l’Arxiu Històric de la Ciutat, hi ha ordinacions que regulaven l’accés a la confraria de nous aspirants i documents elaborats en la defensa dels interessos del col·lectiu. Criden l’atenció els arbres genealògics i les proves de llinatge, ja que per arribar a exercir la professió, a més de passar diversos exàmens, els candidats havien de demostrar la condició social i la puresa de sang.