Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Concepció Juvanteny

AdreçaC/ Narcís Monturiol 169-175 Baixos
08902 L´Hospitalet de Llobregat
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon932186864
Correu electrònicsalva.bel@fundacio-c-juvanteny.org
info@fundacio-c-juvanteny.org
Adreça webwww.fundacio-c-juvanteny.org

DescripcióLa Fundació Concepció Juvanteny neix a l´any 2000 a partir d´un acord de l´Assemblea de l´Associació Asteroide B-612, després de més de 17 anys d´experiència en el camp de l´atenció a la infància i l´adolescència en situació de risc o exclusió social, amb especial dedicació a aquells que estan o han estat tutelats per l´Administració, i amb la intenció clara de donar un pas més en la defensa i protecció dels drets de tots els infants i adolescents.

L´objectiu general de la Fundació Concepció Juvanteny és vetllar per la defensa i protecció dels drets de tots els infants i adolescents en general, amb especial menció d´aquells que es trobin o hagin estat en situació de risc o exclusió social.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Educació
docència i formació
Habitatge
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Ajuts econòmics
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Programes o projectes a destacarServei Integral de Suport a la Majoria d´Edat.

Servei d´Acolliments Familiars.

Servei d´Acompanyaments Hospitalaris.

Servei de Reparació Terapèutica per Infants i Adolescents Víctimes de Maltractaments i/o Abusos Sexuals.

Unitat de Pediatria Social

Programa Terapèutic de Suport a Pacients Pedriàtics Crònics Greus.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona