Pas endavant per a la renovació de les escales mecàniques del Parc de Montjuïc

Ja s'ha donat llum verda al projecte executiu que permetrà portar a terme la substitució de les escales.

..
20/11/2023 - 10:35 h

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte executiu de la renovació de les escales mecàniques del Parc de Montjuïc. El projecte, promogut i gestionat per Barcelona de Serveis Municipals (BSM), permetrà substituir les 22 escales mecàniques de la muntanya i garantir una accessibilitat igualitària a tot el conjunt del parc, facilitant els desplaçaments de la ciutadania.

Les noves escales tindran com a premisses els criteris de sostenibilitat, seguretat i resistència a través d’un nou model que fomentarà l’eficiència i l’estalvi energètic. Entre d’altres millores, està prevista la implantació d’un sistema de control remot i monitoratge per optimitzar el manteniment i la disponibilitat de les instal·lacions.

La substitució de les escales, que s’executarà per fases, compta amb un pressupost total de 9 milions d’euros, dels quals 3,6 milions provenen del Pla de sostenibilitat turística en Destinació Barcelona, dotat de fons europeus Next Generation.

La renovació de les escales es farà per trams per tal de garantir en tot moment l’accessibilitat a la Muntanya de Montjuïc. D’aquesta manera, durant el transcurs de les obres, conviuran temporalment les escales existents amb les noves. La previsió és iniciar els treballs durant la segona meitat del 2024 i finalitzar-los a principis de 2026.