Renovació de voreres a Montjuïc

Durant el mes de novembre es duen a terme obres de renovació i millora de la pavimentació de diverses voreres del Parc de Montjuïc, amb tres equips treballant simultàniament a les diverses ubicacions de la muntanya:

..
09/11/2023 - 17:35 h - Urbanisme i infraestructures Mupert / Sants-Montjuïc
  1. Entorns de la Font Màgica (millores de pavimentació i enllumenat). Fresat i reposició d’aglomerat, divendres 17 de novembre.
  2. Avinguda de l’Estadi: vorera banda muntanya entre el passeig de Santa Madrona i el núm. 63.
  3. Carrer dels Tarongers, vorera costat Besòs entre el carrer del Doctor Font i Quer i l’avinguda de Miramar.
  4. Carrer del Doctor Font i Quer, vorera banda muntanya entre el carrer dels Tres Pins i el dels Tarongers.
  5. Carrer de Can Valero, vorera costat Llobregat entre el carrer del Doctor Font i Quer i el passeig del Migdia.
  6. Passeig del Migdia, voreres dels dos costats entre el carrer de Can Valero i el del Molí.
  7. Passeig del Migdia, voreres banda mar entre el carrer del Molí i el passeig Olímpic.
  8. Passeig Olímpic, vorera banda mar entre el passeig del Migdia i el carrer del Doctor Font i Quer.