Pessebrisme

La representació del naixement de Jesús ve de lluny. Al segle IV un relleu d’un sarcòfag romà ja representa l’escena d’uns pastors adorant el Messies: aquesta fou la representació més antiga del misteri de Nadal.

A Catalunya tenim notícies d’un pessebre l’any 1300, molt probablement per influencia franciscana. Sabem que a final del segle XVI ja hi havia pessebres familiars, i suposem que l'activitat es va divulgar ràpidament; tant que el 1786 Barcelona ja tenia la Fira de Santa Llúcia on es podia adquirir tot allò que calgués per a dur-la a terme.

L’afecció a fer pessebres és notable i el 1863 es funda l’Associació de Pessebristes de Barcelona, la primera que es coneix d’aquest àmbit. El 1912 l'associació farà una gran aportació a la tècnica pessebrística: la incorporació del guix a les construccions. Aquesta innovació i més van fer que el pessebrisme català fos conegut a Europa, on és encara molt reputat.

Actualment hi ha moltes associacions de pessebristes d’àmbit local, que organitzen cursos, exposicions anuals i més activitats relacionades amb aquest món.

A Barcelona hi ha dues entitats pessebristes, que són membres de la Federació Catalana de Pessebristes.

Totes les categories d'art popular