Convocades les subvencions per projectes i activitats de districte i de ciutat 2023

Les activitats i projectes per als quals se sol·licitin s’han d’iniciar i acabar dins l’any objecte de la convocatòria.

Del 9 al 26 de gener es podran presentar les sol·licituds de subvencions corresponents a la Convocatòria General per a l’any 2023 de l’Ajuntament de Barcelona. Van destinades a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, que s’hauran d’iniciar i finalitzar dins l’any objecte de la convocatòria, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Els projectes susceptibles d’optar a les subvencions en el terreny cultural, gestionades per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), d’àmbit ciutat es classifiquen en dos àmbits temàtics que estan integrats per disset programes: catorze programes de Cultura i tres programes d’Educació i Cultura. Són els següents:

Àmbit A: Cultura
b. Arts visuals i Cultura digital
c. Arts escèniques
d. Cinema i Audiovisuals i Sales de Cinema
e. Música
f. Entitats i plataformes de professionals de la Cultura i de les Arts
g. Projectes interdisciplinaris, de debat cultural i de pensament
h. Cultura popular
i. Creació artística comunitària
j. Lletres, llibreries i promoció de la lectura
k. Sales de teatre
l. Sales de música
m. Espais de creació
n. Memòria històrica
o. Disseny, Arquitectura i Art Urbà
p. Calendari del cicle festiu i festes majors

Àmbit C: Educació i Cultura
e. Pràctica i aprenentatge de competències artístiques
f. Promoure processos de creació artística en contextos educatius
g. Foment i divulgació, recerca i coneixement

Poden ser sol·licitants de les subvencions d’aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 15 “Requisits i Criteris de valoració específics” de l’àmbit temàtic en què es concorri. Quant a la documentació a presentar, consta de dos documents obligatoris:

1. Instància (es tracta d’un formulari online que s’omple un cop s’inicia el tràmit)
2. Document bàsic 2, que trobareu en aquest enllaç.

Els projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg hauran de contenir un formulari que caldrà adjuntar amb la sol·licitud.

Tant les persones físiques com les persones jurídiques tenen l’obligació de presentar les sol·licituds i tots els documents relatius a la Convocatòria General de Subvencions de manera telemàtica.

Per a més informació, entreu aquí.