Tot sobre la normativa de fogueres per a la Nit de Sant Joan

L’any 2021 l’Ajuntament va actualitzar la normativa de fogueres de la ciutat. La nova normativa substitueix l’anterior (del 2012) amb el mateix número de document: 1.09. La proposta vol agilitzar la petició de permisos per a fogueres i facilitar-ne la seva execució d’una forma segura.

El fitxer defineix tres tipus de fogueres diferents en funció de les seves característiques:

 • Foguera major: sense límit de càrrega de foc.
 • Foguera petita: amb una càrrega de foc no superior als 250 kg de fusta.
 • Foguera de peveter: amb una càrrega de fo no superior als 25 kg de fusta.

Tot seguit, s’especifiquen els documents necessaris per a emetre l’informe favorable:

 • Plànol de l’espai a escala 1/500.
 • Dades de la persona responsable.

A més, es concreten les condicions mínimes de seguretat sota les quals el Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament considera autoritzable l’emplaçament. En general, són:

 • Requeriment, o no, d’un informe per part de Bombers.
 • Distància mínima des de l’exterior del perímetre respecte dels arbres (brancatge), façanes d’edificis, zones d’aparcament de vehicles, fanals, elements urbans, instal·lacions elèctriques…
 • Disposar d’una base protectora.
 • Disposar d’un nombre mínim d’extintors.
 • Disposar, o no, d’un bidó d’aigua.
 • Disposar de personal fix fins a assegurar l’extinció del foc i les brases.
 • Assegurar la zona.
 • No realitzar fogueres en menys de 500 metres d’una zona boscosa.

Per a més informació, consulteu el document adjunt.

Cremem a Barcelona és una iniciativa ciutadana nascuda l’any 2019, formada per persones interessades en la promoció i preservació de les fogueres de Sant Joan a Barcelona. Aquest grup és format per diverses persones i entitats vinculades a les fogueres barcelonines.

Attachments