Setmana Santa a Barcelona 2022: processons, viacrucis i tots els actes

Barcelona torna a acollir alguns dels actes de la Setmana Santa que històricament s’han celebrat, després d’un parell d’anys de cancel·lacions degut a la crisi sanitària. A més a més, després de cinquanta anys es recupera el Viacrucis de la Sang. 

La Setmana Santa és un dels períodes més importants del cristianisme. Commemora la passió de Jesús i se celebra des del Diumenge de Rams, en record de l’entrada a Jerusalem, fins al Diumenge de Pasqua, dia de la resurrecció. Enguany, el calendari gregorià marca l’inici de la Setmana Santa el 10 d’abril, amb el Diumenge de Rams, i acabarà el dia de Pasqua, el 17 d’abril. En el calendari julià (cristianisme ortodox), començarà el 17 d’abril i s’acabarà el 24 d’abril.

En el cristianisme catòlic la Setmana Santa és una celebració que regula el nostre calendari festiu. Les dates estan condicionades pel calendari lunar (tal com s’indica a la Bíblia): el primer diumenge després de la lluna plena posterior a l’inici de la primavera a l’hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (o Diumenge de Resurrecció); així, el diumenge anterior és el Diumenge de Rams. Tots els dies d’aquesta setmana són sants. Els catòlics també celebren especialment el Dijous Sant, que evoca el darrer sopar, i el Divendres Sant, dia de la crucifixió de Jesús. A més de les celebracions litúrgiques, hi ha diverses tradicions culturals, com la benedicció dels rams o les processons.

Per Setmana Santa, a Barcelona, com a moltes altres ciutats, tenen lloc actes, processons i celebracions dins el marc de la reflexió, la fraternitat i l’espiritualitat. Aquest any la ciutat de Barcelona acollirà diversos actes catòlics de Setmana Santa a la via pública, quatre dels quals són:

El Consell General de Germandats i Confraries de l’Arxidiòcesi de Barcelona és l’encarregat d’agrupar 80 germandats i prop de 15.000 confrares, i en formen part les 4 confraries responsables d’aquestes celebracions a la ciutat.

L’esdeveniment més important de la Setmana Santa per a les esglésies evangèliques és el culte de resurrecció (el Diumenge de Pasqua), en què moltes esglésies fan una celebració especial per commemorar Crist i Crist ressuscitat. Aquesta expressió del Crist ressuscitat els acompanya tots el dies de l’any, per això a les creus evangèliques no hi figura la imatge de Crist.

Per a les esglésies ortodoxes, la Pasqua (o Diumenge de Resurrecció) és la celebració més important de l’any. Totes les esglésies la celebren seguint el calendari julià, a diferència d’altres esglésies cristianes que segueixen el calendari gregorià. Al llarg de la setmana celebren la Divina Litúrgia, el Dijous Sant i el Divendres Sant; el Dissabte Sant celebren les vespres i matines. És habitual que el Diumenge de Pasqua es facin processons portant l’evangeli, la icona de la resurrecció i espelmes.

Una de les celebracions més importants per als testimonis cristians de Jehovà és la mort de Jesús, que és el 14 de nissan (del calendari lunar bíblic). Els testimonis no consideren com a sants els dies de la mort i la resurrecció. No celebren la resurrecció, ja que interpreten que a la Bíblia Jesús va manar celebrar la seva mort, no la seva resurrecció.

L’Església Adventista del Setè Dia aprofita les dates de Setmana Santa per recordar els episodis i les lliçons de l’última setmana de Jesús abans de la creu. No es fan celebracions especials; a les seves esglésies dediquen moments de lectura i reflexió sobre la Paraula sobre aquest tema tan essencial, en el marc dels cultes habituals de cada dissabte.

L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, coneguts com a mormons, sí que reconeixen la Setmana Santa (basant-se en el calendari gregorià), tot i que no es fan celebracions especials. Als seus centres de culte, les estaques, dediquen moments de lectura i reflexió al voltant dels darrers dies de Jesús, posant un èmfasi especial en el dia de la resurrecció.

***Una processó és una celebració religiosa en què es traslladen una o diverses imatges sagrades al llarg d’un recorregut.

***Un viacrucis és una pràctica devocional que recorda la passió de Jesús davant les catorze estacions, que representen els episodis del camí de la creu, i que acaba amb els episodis de la crucifixió i l’enterrament.

***La Pasqua és un terme religiós que procedeix del llatí páscae, i aquest prové del grec paskha, format a partir de l’hebreu pésakh, que significa ‘pas’. En el context cultural occidental, la Pasqua representa tant una festivitat religiosa important com la celebració de l’arribada de la primavera.