Col·leccions

Les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona abasten aspectes molt diversos de les formes de viure i les seves representacions simbòliques de gran varietat de cultures d’arreu del món. Els fons estan formats pels testimonis materials i la documentació de context generada durant les campanyes de recopilació que el Museu ha dut a terme.

Col·leccions en línia

demo alt
demo alt
demo alt
demo alt

Les col·leccions en línia del museu permeten accedir a un gran nombre de registres, que, a més, es van actualitzant. S’inclou també un apartat de destacats per facilitar una visió més ràpida d’alguns dels objectes més prominents de les col·leccions.

Ves a col·leccions en línia

Història de les col·leccions

Descobreix com es van aplegar els fons patrimonials del Museu Etnològic i de Cultures del Món.

Origen de les col·leccions

Origen de les col·leccions

Les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món són d’una gran diversitat de significats, procedències, materials i usos.

Coneix-ne l'origen
Les campanyes i els viatges

Les campanyes i els viatges

Des de la creació dels museus que han portat a l’actual Museu Etnològic i de Cultures del Món, s’han anat succeint diversos viatges i campanyes de recol·lecció.

Coneix-ne les campanyes i els viatges
Protagonistes

Protagonistes

L’origen principal de les col·leccions són les campanyes i expedicions etnoantropològiques portades a terme fins als anys setanta, tant pel personal del museu, com per altres personalitats vinculades a la institució, com ara l’escultor Eudald Serra o el col·leccionista Albert Folch.

Coneix-ne els protagonistes

Coneix més les col·leccions

Aprofundeix en les peces del Museu Etnològic i de Cultures del Món explicades per especialistes.

Descobreix els articles especialitzats

Conservació i restauració

Una de les funcions principals del museu és la preservació de les col·leccions que custodia. Tenim cura de les condicions de les col·leccions a les reserves i a les sales de les exposicions permanents. La gran diversitat dels materials i la fragilitat d’alguns fa que la conservació sovint pugui ser complexa.

Descobreix les últimes peces restaurades

Col·leccions en exposició

El museu conserva una col·lecció de més de 70.000 objectes. Entre les dues seus del museu es pot gaudir d’aprop de 4.400, tant de la col·lecció pròpia com d’altres en comodat, fruit de col·laboracions amb altres museus d’etnologia i cultures del món d’àmbit internacional i també amb col·leccions privades.

demo alt

Seu Parc Montjuïc

L’exposició permanent de la Seu Parc Montjuïc porta per títol «Sentir el patrimoni» i està dedicada a explicar com l’objecte, sigui quin sigui, s’impregna del caràcter de la comunitat que el concep i l’utilitza.

Descobreix les col·leccions a la Seu Parc Montjuïc
demo alt

Seu Montcada

L’exposició permanent de la Seu Montcada mostra una selecció d’unes 530 peces de diverses cultures del món. Distribuïdes per continents, un conjunt de mitjans interactius i audiovisuals ajuden el visitant a situar els objectes en el context en el qual van ser creats.

Descobreix les col·leccions a la Seu Montcada

Reserva visitable

La reserva visitable és un espai d’emmagatzematge on podeu gaudir de la gran diversitat del fons patrimonial que conserva el museu. Els 3.250 objectes aproximats exposats estan distribuïts en 46 vitrines per materials, amb una subdivisió per procedència geogràfica i que atén les seves necessitats en relació amb la conservació preventiva.

Més informació

Altres peces que et poden interessar

Figuretes de Valdivia


Als assentaments de Valdivia, tant en superfície com en les excavacions, la cultura material predominant és la ceràmica d’alta qualitat, amb formes i decoracions variades.

Creus d’Etiòpia


Tots els etíops cristians, en especial les dones, duen petites creus pectorals, sovint com a complement d’altres creus tatuades al front, a la mà o al coll.

La natura de l’art japonès


Tant l’antiga religió nativa, el xintoisme, com les antologies poètiques datades a partir del segle VIII mostren com la profunda empatia dels japonesos cap a la natura ha esdevingut un dels trets idiosincràtics principals de la seva cultura.

Allò que el museu amaga. Descobrint les col·leccions

La major part de les col·leccions del museu estan emmagatzemades i ocultes a l’ull de qui el visita. La vitrina del vestíbul de la Seu Parc Montjuïc és una finestra a la reserva del museu, on molts objectes esperen a ser exposats al públic.

Descobreix les peces ocultes
Allò que el museu amaga. Descobrint les col·leccions

Projectes Museu-escola /Patrimonia’m col·leccions

Al llarg dels cursos 2018-2019 i 2019-2020, el MUEC ha treballat amb l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Ferran Sunyer en aquest projecte de recerca, en el qual l’escola i el museu comparteixen un mateix repte educatiu: dissenyar un projecte transversal en què l’alumnat es converteixi en agent actiu de producció de significat i de coneixement, a partir de l’apropiació del patrimoni del seu entorn més immediat.

Projectes Museu-escola /Patrimonia’m col·leccions