Origen de les col·leccions

Les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món són d’una gran diversitat de procedències, materials i usos. Una diversitat patrimonial generada per l’activitat humana en tots els seus vessants: el món simbòlic, el treball, la vida privada, l’espai domèstic o l’activitat social.

Com a museu subjecte a la disciplina antropològica, aquesta gran diversitat patrimonial ens permet utilitzar una eina cabdal per a l’etnologia: la comparació entre grups socials i culturals. Aquesta comparació, feta a partir dels objectes o de suports audiovisuals, requereix una documentació exhaustiva i sistemàtica a partir del treball de camp.

Per aquesta raó, des dels orígens del Museu Etnològic, la recerca i el treball de camp s’han considerat tasques imprescindibles per aprofundir i millorar el coneixement de les col·leccions, sense oblidar el patrimoni etnològic contemporani, el d’abans i el d’ara, que permet la connexió del museu amb la societat que l’envolta, per captar, així, la seva transformació constant. En aquest sentit, la documentació, la recerca i el contacte amb els llocs d’origen dels objectes de la col·lecció —des dels més llunyans fins al més propers, com pot ser la mateixa ciutat de Barcelona— han estat i són una de les missions del museu.

Les campanyes i els viatges

Les campanyes i els viatges

Des de la creació dels museus que han portat a l’actual Museu Etnològic i de Cultures del Món, s’han anat succeint diversos viatges i campanyes de recol·lecció.

Coneix-ne les campanyes i els viatges
Protagonistes

Protagonistes

L’origen principal de les col·leccions són les campanyes i expedicions etnoantropològiques portades a terme fins als anys setanta, tant pel personal del museu, com per altres personalitats vinculades a la institució, com ara l’escultor Eudald Serra o el col·leccionista Albert Folch.

Coneix-ne els protagonistes