El Museu Etnològic i de Cultures del Món. Qui som

El Museu Etnològic i de Cultures del Món convida a reflexionar sobre les societats a partir d’un patrimoni cultural material de més de 70.000 peces d’arreu del món.

És voluntat expressa del MUEC generar espais d’educació, reflexió, investigació i interpretació. El punt de partida el constitueix la col·lecció, formada per uns objectes que reivindiquen el seu valor d’us però que no defugen d’un valor agregat. Objectes creats i fabricats que, des de la quotidianitat i totes les seves expressions i manifestacions, parlen també de conceptes tan valuosos com l’anonimat o la col·lectivitat.

Com a espai de conservació, recerca, mediació, exhibició i difusió, el MUEC té present els conceptes, les perspectives i els principis que es troben en els orígens del museu, per analitzar-los i reflexionar-hi des de les preocupacions i els debats contemporanis.

El MUEC té com a objectius preservar, restaurar i gestionar el patrimoni que custodia. També documentar-lo, interpretar-lo i difondre’l per tal de donar-lo a conèixer, i fer possible, d’aquesta manera, la creació d’un espai comú que afavoreixi la reflexió i el diàleg crític.

Història

La història de l’actual Museu Etnològic i de Cultures del Món té l’origen al segle xx, amb la creació de dos museus independents: el Museu d’Indústries i Arts Populars (1942) i el Museu Etnològic i Colonial (1949). Aquests dos museus van tenir un paper cabdal en l’estudi i la dinamització de la disciplina etnològica.

Cronologia de la història del Museu

L'edifici

demo alt

L’edifici de la Seu Parc Montjuïc

La Seu està ubicada en un extrem dels jardins de Laribal, al parc de Montjuïc, al lloc on era la seu original del museu, la casa de la Colla d’Arròs. L’actual edifici, projectat ex professo, va ser el primer edifici de nova planta que es va construir a Barcelona per acollir un museu.

Més informació
demo alt

L’edifici de la Seu Montcada

La Seu Montcada del Museu Etnològic i de Cultures del Món està ubicada a les cases Nadal i del Marquès de Llió del carrer de Montcada, al centre neuràlgic de la ciutat. L’edifici actual és fruit de la intervenció arquitectònica dels dos edificis històrics esmentats.

Més informació

Memòries anuals

El Museu Etnològic i de Cultures del Món elabora anualment una memòria de totes les activitats de les diferents àrees del museu i la posa a disposició del públic en format PDF descarregable.

Ves a les memòries anuals