Conservació i restauració

Una de les funcions principals del museu és la preservació de les col·leccions que custodia. Tenim cura de les condicions de les col·leccions a les reserves i a les sales de les exposicions permanents. La gran diversitat dels materials i la fragilitat d’alguns fa que la conservació sovint pugui ser complexa.

La conservació preventiva posa l’accent a minimitzar els riscos de deteriorament dels objectes, per això garantim unes condicions òptimes de temperatura, humitat relativa, il·luminació, seguretat, etc., controlem la correcta manipulació dels objectes i supervisem la disposició dels suports d’emmagatzematge i expositius, tant quan les col·leccions es troben a les reserves com quan formen part d’una exposició temporal.

Amb la conservació curativa fem petites intervencions per detenir un procés de deterioració actiu o reforçar-ne l’estructura. Quan la integritat física d’algun objecte està compromesa o ha perdut la llegibilitat, la restauració pot ser la millor opció. Sempre intentem fer una intervenció mínima i tenir el màxim respecte per la peça original i el seu material.

Últimes peces restaurades

Fragment de teixit (possiblement camisa)

Es tracta d’un fragment, de forma rectangular, d’un teixit de cotó pintat amb representació de motius esquemàtics antropomorfs i zoomorfs dins de quadrats ordenats en diagonals, dins de quadrícules de perfil esgraonat que donen ritme a la composició.

Més informació

Camisa nasca

Es tracta d’un unku (camisa masculina en forma rectangular) confeccionat a partir de dues peces iguals de 62 cm d’amplada per 186 cm unides per costura a la part central i als laterals, amb obertures pel pas del cap i els braços.

Més informació

Camisa chimú

Es tracta d’una camisa de forma rectangular amb mànigues curtes. Està confeccionada amb quatre parts: un rectangle central que forma el cos, dos de més petits per les mànigues i una filera de caps trofeu que decora l’inferior de la peça.

Més informació