Barcelona Cultura

Accessibilitat

Per a les persones amb problemes auditius, visuals i motors, el museu ofereix espais i serveis adaptats, ajudes específiques i recursos tàctils.

Espais interiors sense barreres arquitectòniques.

Lavabos adaptats a cadires de rodes.

Disponibilitat de cadira de rodes.

Bucles magnètics.

Plànols i senyalització tàctil dels diferents espais del museu. Plànol-guia de la col·lecció permanent, amb caràcters grans i de lectura fàcil.

Audioguies amb audiodescripció, subtitulació (català, castellà, anglès i francès) i llengua de signes (català i castellà) de les obres més destacades.