Les cares de Barcelona - 1ª Transformació

Descobreix a l'exposició les quatre noves cares de la ciutat fruit de les recerques del Museu Etnològic i de Cultures del Món.

Un museu dos equipaments

Museu Etnològic i de Cultures del Món: un nou concepte de museu

La nostra missió és preservar i difondre el patrimoni cultural, però ara no exhibim col·lecció simplement, sinó que reflexionem sobre canvis i conflictes de la societat per esdevenir un Museu Social.

El Museu Etnològic i de Cultures del Món

Ha culminat la fusió del Museu de Cultures del Món amb el Museu Etnològic de Barcelona. La nova entitat ja disposa de nom propi: Museu Etnològic i de Cultures del Món, un museu amb dos equipaments.