Mill i l’antropologia utilitarista

El 8 de maig de 1873, ara fa 146 anys, va morir a Avinyó, a França, el filòsof anglès John Stuart Mill. Entre d’altres teories i corrents de pensament, Mill va desenvolupar l’utilitarisme, una filosofia centrada en la felicitat. I per construir una societat amb individus feliços era bàsic la concepció antropològica que tenia al cap Stuart Mill.

En el pensament de John Stuart Mill de cara a la construcció d’una societat que es defineix com a oberta i liberal, és fonamental la concepció antropològica. I en el seu cas aquesta concepció presenta a l’individu com un ésser autònom, i per tant lliure, però al mateix temps imperfecte i perfeccionable, capaç d’evolucionar aprenent dels seus propis errors. És per aquest motiu que l’antropología de Stuart Mill és provindencial en el seu pensament, en el sentit que es tracta de perfilar aquella mena d’individu que té al cap. Un home, una dona, una persona que fa bona la seva teoria utilitarista, una filosofia centrada en la felicitat. I en aquesta idea , l’educació i la llibertat hi juguen un paper determinant. Perquè segons Mill ningú podrà ser lliure del tot sinó ho fa des de la diferència, la diversitat, l’originalitat fugint d’opinions monolítiques i estancades afavorint i abraçant actituds que promoguin l’intercanvi d’idees per progressar.

Martí Gironell