Museu obert

Museu obert

 

El Museu Etnològic i de Cultures del Món és un servei públic que té com a objectiu fer participar la ciutadania en tots els seu processos, des de la recerca i la producció d'exposicions fins a les visites i activitats.

Les exposicions no presenten un discurs tancat ni lineal i conviden el visitant a arribar a les seves conclusions, perquè s'hi posa en joc la subjectivitat com a protagonista actiu de l'entorn.

La manera d'elaborar els continguts del museu, de les exposicions i de les activitats també incorpora la participació de la societat, especialment d'aquells sectors implicats en l'estudi, la difusió i la defensa del patrimoni cultural, ja sigui des d'àmbits acadèmics, artístics o del món associatiu; i la col·laboració amb entitats que treballen al voltant de la cultura popular, ja sigui d'arrel catalana o  arribada amb les successives migracions que enriqueixen la pluralitat de la nostra societat.

La disciplina antropològica aporta una metodologia d'estudi que la fa singular: el treball de camp. Aquesta tècnica ubica en un primer pla les relacions que s'estableixen entre els investigadors i les persones que formen part de la realitat que es vol explicar. L'objecte d'estudi són les mateixes persones al servei de les quals està el museu. El compromís ètic que s'estableix amb les fonts, que són al mateix temps destinatàries de les reflexions del museu, les converteix en un protagonista actiu del procés d'estudi i de divulgació.

L'elecció de les matèries tractades pel Museu ha de ser sensible a les preocupacions del conjunt de la ciutadania i, per tant, preval una actitud atenta a les problemàtiques i als canvis de la societat contemporània. L'elaboració d'aquesta agenda temàtica també compta amb la participació dels actors socials pertinents, tant de l'acadèmia com de la societat civil.