Museu social

Museu social

Les exposicions del Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Parc Montjuïc reflexionen sobre una societat catalana plural i canviant. Els objectes procedents d'altres societats i del passat propi ens parlen sobre qui som en el present.

Àmbit de la Premsa
Les noves exposicions proposen una reinterpretació de la realitat social a través de la comparació. L'observació d'objectes que formaven part de la vida quotidiana de generacions passades ens fa pensar com ha canviat la manera d'adaptar-se a l'entorn i com la humanitat segueix cercant solucions a problemes universals com la gestió dels recursos, l'alimentació, el vestir o la vida domèstica.

 

El Mur

 

Representar la nostra identitat a través de peces etnogràfiques implica reflectir la diversitat de la nostra societat. A El mur hi tenen lloc objectes de diferents procedències històriques i geogràfiques que ens fan reflexionar com elements aparentment exòtics formen part del nostre entorn i ens ajuden a explicar com som.

 

Vitrina "Els Garrots"

 

El projecte museològic ha estat dissenyat perquè els objectes exhibits siguin el punt de partida per arribar a significats; és una interpel·lació al visitant per convidar-lo a reflexionar sobre la seva quotidianitat i fer-li arribar els discursos antropològics que estan vinculats a les exposicions.