Fa anys que Barcelona treballa per combatre i donar resposta als efectes del canvi climàtic.

Mesures de govern

Fa anys que Barcelona treballa per combatre i donar resposta als efectes del canvi climàtic. Són molts els projectes, les polítiques i els plans de ciutat que s’han engegat amb aquest objectiu, tant pel que fa a la reducció de les emissions de CO2 eq, per exemple, impulsant la transició energètica cap a una ciutat 100% renovable, com al foment de mesures d’adaptació i resiliència, per exemple, incrementant i millorant la infraestructura verda urbana.

Per elaborar el Pla Clima s’ha analitzat la situació de partida a la ciutat de diversos vectors ambientals per tal de proposar les accions més adients en cada cas.

Filtra aquí

Pla integral del clavegueram de Barcelona (PICBA) (2006)

Pla de gestió integrada del litoral (PGIL) (2007)

Pla de barris de Barcelona (2016-2020)

Pla d’estalvi i millora energètica dels edificis municipals (2017-2020)

Pla tècnic per a l’aprofitament de recursos hídrics alternatius (2018)

Pla director de cooperació per a la justícia global (2018-2021)

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat (2018-2025)

• Pla de prevenció per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (anual)