Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Estratègia d'Inclusió al Districte de Sant Andreu

Jornada de treball sobre la inclusió social als barris del Besòs de Sant Andreu


El treball en xarxa, resultat de la suma esforços col·lectius, contribueix a fer més productiva, eficient i democràtica la intervenció pública. Implica pensar conjuntament i de manera estratègica el treball que és competència de l’Ajuntament (tant des del Districte com des de les diferents àrees) i aquell que també duen a terme associacions, col·lectius i entitats socials diverses. Tots aquests esforços s’han de tenir en compte per abordar l’objectiu de millorar les accions en matèria d’inclusió social als barris de la ciutat.

Aquesta jornada és fruit d’un treball previ de consulta a diferents servies públics i actors d’iniciativa social en l’àmbit de la inclusió als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella. La seva finalitat és avançar en el treball col·laboratiu als tres barris per tal que:

  • 1.El lideratge municipal combinat amb la promoció del treball en xarxa permeti ampliar el marge d'acció i assolir millors consensos .

  • 2.Es puguin anar consolidant una manera d'actuar conjunta (administració i teixit associatiu) a partir d'accions concretes, mobilitzant les capacitats i els esforços de tots els implicats en el seu desplegament.

Objectius

  • Reunir en una única sessió a representants i professionals municipals competents en el desplegament de polítiques i serveis d’inclusió social, i a entitats o altres actors socials que desenvolupen acció social als barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.

  • Exposar el procés de desenvolupament de l’Estratègia d’inclusió social a Sant Andreu al conjunt d’agents del territori.

  • Identificar conjuntament les prioritats i els projectes d’inclusió en marxa als barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Nova.

  • Debatre en torn a aquells espais de treball en xarxa, creats o per crear, des dels quals poder tirar endavant projectes conjunts (coproduïts) entre l’Ajuntament i les entitats i organitzacions socials dels barris que afavoreixin la inclusió social.

Inscripcions

Us podreu inscriure a la jornada clicant el següent enllaç.

Documentació


Programa de la Jornada

Document de Síntesi Estratègica