Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Asociación Casa Candela
CC

AdreçaSant Pere Mitjà, 68 Local
08003 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon691936267
931253596
Correu electròniclacasadecandela@gmail.com
Adreça webwww.casacandela.es

DescripcióCasa Candela és una associació sense ànim de lucre que va néixer amb la motivació de treballar amb i per a la diversitat sempre amb la voluntat de difondre la capacitat que té l'eina terapèutica, rehabilitadora i d'inclusió que és estar sota el paraigua del Flamenc.

Així doncs, des de Casa Candela s'investiga i es treballa amb el Flamenc com a eina rehabilitadora i terapèutica, des de la mirada clínica però també artística. D'aquesta manera, l'associació va treballant, des d'ara ja fa cinc anys de manera continuada i interrompuda, amb diversos col·lectius; com són: la Salut Mental, la Diversitat Funcional, la Gent Gran, la infància, el Sensellarisme, la Immigració, les Dones víctimes de maltractaments de gèneres, els Adolescents de segona oportunitat, la Paràlisi cerebral i l'Esclerosi Múltiple, d'entre d'altres; oferint, en molts casos, el Flamenc no tan sols com una eina terapèutica sinó com una eina rehabilitadora d'afectacions tant psíquiques com físiques, així com un mitjà d'incorporació i reincorporació social i laboral.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Persones sense llar
Població en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Cultura
Educació
docència i formació
Immigració
Lleure
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència psicosocial
Formació
Habitatge
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció cultural
Promoció social i comunitària
Àmbit territorial d'actuacióCiutat Vella
Programes o projectes a destacarPROJECTE "GORRAS ROJAS"

L'Associació Casa Candela porta treballant i col·laborant des de l'Agost-Setembre amb una part del col·lectiu de joves marroquins, residents a la Ciutat de Barcelona, amb dificultats multifactorials (administratives, econòmiques, residencials, etc.).

Així doncs, la feina que duem a terme amb ells i elles consisteix a donar-los un acompanyament en diferents qüestions, que sota la nostra òptica són essencials perquè puguin regularitzar la seva situació d'una manera. Treballem, doncs, qüestions de:

Formació.
Laborals.
D'habitatge.
Assistencials (alimentació, higiene, etc.).
Convivència.
Culturals.
D'idioma.
D'establiment de vincles.
Etc.

Una part essencial del projecte, i com a petició dels mateixos joves, és que puguin dur a terme voluntariats a entitats del barri, per tal de crear xarxa i reforçar el sentiment de pertinència.