Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Asociación Nueva Imagen
NI

AdreçaAv. Albares 27
25001 Lleida
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon630035714
973196018
Correu electrònicinfo@nuevaimagen.eu
nueva_imagen@ono.com
Adreça webwww.nuevaimagen.eu

Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariInfància i joventut
Persones amb malaltia mental
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Persones sense llar
TemàticaDrogodependències
Immigració
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Assistència psicosocial
Atenció residencial permanent
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya