Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Asociación Pequitos
CEIAP

AdreçaRonda de General Mitre 148 entresuelo 3ra
08006 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon930074371
651858850
Correu electrònicrebeca_linares@pequitos.es
info@pequitos.es
Adreça webwww.pequitos.es

DescripcióEntitat sense ànims de lucre situada a la ciutat de Barcelona, fundada l'any 2014. Dedicada a l'atenció de nens/es i adolescents amb alteracions en les capacitats físiques, cognitives,psíquiques, comunicatives, socioafectives i conductuals. L'Associació ofereix un ampli servei de teràpies integrades les quals combina'n la fisioteràpia i rehabilitació física-esportiva, la psicologia, la reeducació psicopedagògica i la logopèdia.

La nostra filosofia és entendre al nen com un tot, i per aquesta raó, els projectes que es plantegen a l'entitat tenen un enfocament integral, atenent les necessitats de l'infant, el seu entorn (educatiu, sanitari i familia) i la seva inclusió.

La nostra visió és donar igualtat d'oportunitats sense importar la condició social o econòmica dels nens i les seves famílies a través de nostres projectes: Centre Pequitos, Theraschool, Escola de Pares i activitat física adaptada.

Nostres objectius són:

Realitzar intervencions d'atenció integrals i personalitzades en entorns que fomentin la rehabilitació, recuperació i autonomia del nen / a com un tot.

Dotar els centres educatius i famílies d'estratègies enfocades a la millora contínua de la condició de nens / es.

Fomentar la creació de xarxes, aprenentatge mutu e inclusió del nen i les seves famílies.

Difondre bones pràctiques i enfocaments innovadors.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariFamílies
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaEducació
docència i formació
Esport
Salut
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Altres
Àmbit territorial d'actuacióÀrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarPROJECTE THERASCHOOL:
L'objectiu d'aquest projecte és portar les teràpies d'estimulació integral als centres educatius, promovent la inclusió del nen en l'escola, reforçant així l'actuació dels professionals de l'educació i dotant als alumnes amb necessitats educatives especials de les eines necessàries per al seu correcte desenvolupament i integració.

Facilitar mesures d'atenció personalitzades en els centres educatius, que fomentin la rehabilitació, recuperació i autonomia del nen / a per facilitar la seva integració a l'entorn.

Inici projecte Març 2015:
Eulàlia Bota
L`Estel
Can Fabra

Curs 2015-2016 Inici Octubre i gener:
Escola Dolors Montserdà
Escola Octavi Paz
Escola Sagrer
Escola L`Estel
Escola Can Fabra
Escola Baro de Viver
Col.legi Salle Bonanova

Previsió del curs 2016-2017
Escola Turo i Blau
Escola Bernat i Boil
Escola El Xiprers
Escola Poeta Foix
Escola Tabor
Escola Mare de Deu del Roser
mes les que participaren en el curs passat.

PROJECTE ESCOLA DE PARES
L'objectiu del projecte és crear un espai on els pares accedeixin a un servei d'atenció psicològica que permeti l'acceptació a la realitat, a través de l'escolta, tracte individual i recomanacions sobre com actuar amb el seu fill.

Els objectius de aquest projecte és:

Doten d'eines d'adaptació i desenvolupament personal als pares de nens / es. amb alteracions de les capacitats físiques, psíquiques, comunicatives, socioafectives i conductuals. Hem creat un grup d'ajuda entre els pares dels nens i un espai de Confiança i seguretat on el pare pugui expressar-se lliurement.

Treballen de manera dinàmica, extensa i grupals aspectes emocionals i personals de l'individu.

Realitzen una intervenció psicològica i psicopedagògica individual on es treballin aspectes emocionals dels pares.

PROJECTE ACTIVITAT FÍSICA-TERAPÈUTICA

El projecte d'activitat física terapèutica neix de la idea de complementar el procés de rehabilitació dels infants i adolescents a partir de diferents activitats grupals motrius.

El principal Objectiu és dotar als nois de les eines necessàries per aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats en vista d'aconseguir la seva inclusió en la societat.

Aquest treball es realitza de forma integral en coordinació amb altres professionals: fisioterapeutes, psicòlegs i logopedes.

Inici projecte setembre 2015.

Escola Baro de Viver
Escola Dolors Montserdá i Santa Pau
En les instalacions de l'entitat.

Previsió 2016 -2017
Escola Eulàlia Bota
Escola Turo i Blau
Escola Els Xiprers
Col·legi Salle Bonanova