Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa
APSOCECAT

AdreçaC/ Leiva 2D Local
08014 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon933317366
678712619
Correu electrònicapsocecat@apsocecat.org
apsocecat@gmail.com
Adreça webwww.apsocecat.org

DescripcióAPSOCECAT és l'Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa, amb o sense discapacitats afegides i llurs famílies. Va ser fundada l'any 1999 per un grup de pares amb fills amb sordceguesa congènita. Des de llavors l'organització ha anat creixent i adequant els projectes als recursos existents. Fins ara, la migradesa de recursos ha obligat a desenvolupar una majoria de projectes basats en el voluntariat. Aquesta estratègia ha estat de molta utilitat ja que, gràcies a l'extraordinària qualitat humana i professional d'aquests voluntaris, s'han pogut afrontar algunes de les múltiples necessitats del col·lectiu. També ha estat una oportunitat per tal que aquests professionals coneguin al col·lectiu i aprenguin a treballar amb persones amb sordceguesa.

Amb tot, és imprescindible afrontar les solucions que ens manquen i els nous reptes amb solucions professionals. Probablement la "Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència" serà un bon instrument.

APSOCECAT forma part de les xarxes internacionals:

EDbN - European Deafblind Network (Xarxa Europea de Sordceguesa)
DbI - Deafblind International
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPersones amb discapacitat
TemàticaDependència
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarMediació a Persones amb Sordceguesa (Escoles, Centres de dia, residencies, llar, ...)
Activitats d'oci i temps lliure per a persones amb sordceguesa (Colònies, Respirs, Esplais, jornades, ...)
Atenció diürna
Tutela i incapacitació
Suport a famílies curadores
Formació a voluntaris i professionals
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Accessibilitat i Vida Independent