Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Lligam per a la Inserció Social de Dones- LligamDona
LLIGAMDONA

Adreçac/Comte Urgell, 37 6 1
08011 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon666188127
Correu electrònicinfo@lligamdona.org

DescripcióAcollida i atenció socioeducativa a dones soles o amb menors a càrrec en situació d'exclusió social.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Persones en risc d'exclusió social
Persones sense llar
TemàticaAltres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Atenció residencial permanent
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarCasa d'Acollida LLIGAM

Pisos d'Inclusió Social
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona