Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Prohabitatge

AdreçaC/ Concili de Trento 42 Local 1
08018 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon934534019
Correu electrònicprohabitatge@prohabitatge.org
Adreça webwww.prohabitatge.org

DescripcióL’Associació ProHabitatge és una entitat sense ànim de lucre i independent que porta treballant des de 1999 amb la finalitat de prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de Drets Humans. L’entitat gestiona diferents programes públics d’habitatge i disposa de programes residencials propis.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gais
lesbianes
homes i dones transsexuals i bisexuals
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
Persones sense llar
TemàticaGènere
Habitatge
Immigració
Treball/ocupació
Activitat o serveiHabitatge
Habitatges d'inclusió
Àmbit territorial d'actuacióÀrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarProgrames d'Inclusió Residencial:

- Habitatge i +: projecte que proporciona allotjament temporal a famílies en situació de precarietat residencial.

- No Estàs Sola: projecte orientat a dones, amb o sense fills/es, que han patit violència de gènere. Proporciona allotjament temporal i suport socioeducatiu per tal de consolidar el procés d'autonomia iniciat als Centres d'Acollida i Recuperació o altres dispositius de suport.

- Yasmina: projecte d'allotjament amb suport socioeducatiu per a dones migrades i el seus fills i filles que han viscut violència masclista en l’àmbit domèstic, matrimonis forçats, risc d'ablació i /o abandonament familiar i es troben desarreladades territorial, familiar i socialment.

- SLL: Servei Substitutori de la LLar, programa llar suport per a dones que han viscut violència Masclista i els seus fills i filles.

- NAUSICA: programa per a persones i famílies sol·licitants de protecció internacional i/o refugi, provinents del Programa Estatal de refugi en el que es proporciona allotjament temporal, cobertura de necessitats bàsiques i suport socioeducatiu per tal de consolidar el procés d'autonomia iniciat.

- Allotjament Temporal en Habitatge Social amb Suport Socioeducatiu a Terrassa: projecte en el qual es proporciona allotjament temporal tant a famílies, com a persones soles, aquestes últimes a habitatges compartits, per tal de desenvolupar processos d'autonomia.

- Habitatge Supervisat a Barcelona i Terrassa: projecte en el qual es proporciona allotjament estable tant a persones soles com a unitats familiars que presenten dificultats de tipus econòmic per accedir al mercat de lloguer, sigui públic o privat.

- Allotjament d'Emergència: projecte en el que es proporciona allotjament temporal de curta estada en situacions d'emergència que es produeixen de manera sobrevinguda.

- SAU Allotjament d'Urgència per a Dones Víctimes de Violència Domèstica i Menors el seu càrrec: projecte en el que es proporciona allotjament puntual d'emergència i de curta estada per a dones víctimes de violència masclista i els seus /es fills/es a càrrec

- Nosaltres: projecte Housing First amb famílies, es proporciona allotjament temporal a famílies, desplegant metodologies housing first, participatives i comunitàries i de gènere.

- Work in Progress. allotjament compartit amb suport per a dones trans que han patit situacions de violència (masclista, familiar i/o comunitària) i pèrdua d'habitatge.

Programes i estratègies de suport per la inclusió per persones i famílies en risc d'exclusió residencial:

- Talents SLL: dispositiu integral d'inserció per a persones en situació de risc habitacional i /o itinerant per recuperar trajectòries professionals , educatives i d'inserció.

- MAIS: programa de mesures actives d'inserció laboral per persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania

- Desfent nusos: Ajudes econòmiques i serveis de suport social i cerca d'habitatge per a famílies i persones en risc habitacional.

- Sumem: projecte d'estratègies de suport per a dones que han patit violència i en especial destinades als seus fills i filles, i que ofereix suport educatiu, ajuts, recursos puntuals, servei jurídic i psicològic.

- Proxare: projecte de dinamització comunitària amb base tecnològica, a partir d'una aplicació informàtica per facilitar l’arrelament territorial a persones en situació itinerant, desplegant coneixements tecnològics i socials per la creació de xarxes útils de suport i intercanvi.

- Serjant: projecte de voluntariat de l’entitat que cerca donar suport a les famílies amb les necessitats d’aprenentatge per adequar els seus habitatges, així com mentoratges, per arrelar territorialment i acollida a nous territoris.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona