Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Punt de Referència

AdreçaC/ Sant Antoni Abat 10 3r
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon933297428
Correu electrònicinfo@puntdereferencia.org
Adreça webwww.puntdereferencia.org

DescripcióEntitat sense ànim de lucre que treballa per l'acompanyament a jovent tutelat i extutelat entre 16 i 23 anys en el seu procés d'emancipació un cop surten del sistema de protecció de menors. Se'ls acompanya a l'emancipació a través dels programes d'habitatge, de mentoria amb voluntariat, i de suport socioducatiu en els que es busca l'estabilitat emocional, la inserció sociolaboral, l'autoconeixement, el coneixement de l'entorn i el suport documental.
Al 2010 va ser declarada Entitat d'Utilitat Pública
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariInfància i joventut
TemàticaEducació
docència i formació
Habitatge
Immigració
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Ajuts econòmics
Assistència psicosocial
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarPROJECTES DE MENTORIA: acompanyament voluntari a joves extutelats, amb la supervisió professional. Combina l'acció voluntària amb la intervenció professional, per tal que l'acompanyament al jove doni una cobertura més integral a les seves necessitats.

- Projecte Referents - Una nova figura de confiança per compartir un moment important. S’ofereix al o la jove conèixer una persona voluntària i establir vincles afectius 1 a 1.
- Projecte MentorHabilitats - Combina la mentoria grupal amb la individual per reforçar aspectes formatius i d'hàbits d'estudi.
- Projecte GR 16-18- Mentoria grupal a través de la fotografia per a joves en darrera fase de tutela (de 16 a 18 anys)


PROJECTES D'HABITATGE: comptem amb dues modalitats de programes d'habitatge.

- Projecte Acull: Projecte d’acollida familiar per a jovent extutelat o en situació de vulnerabilitat social d’origen migrant. Proposa una estada de 9 mesos a un entorn familiar amb el suport tècnic.
- Projecte Pisos assistits: espai educatiu que permet als joves assajar la seva emancipació, amb el suport diari d'una educadora.PROJECTES DE SUPORT SOCIOEDUCATIU

- Projecte primeres acollides: la porta d'entrada tan per a joves com per a nou voluntariat. és un servei d’acollida, informació i atenció a les seves demandes en un canal únic.
- Projecte Trajecte: seguiment educatiu professional en aspecte puntuals de l'emancipació.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona